Rolnička v Soběslavi

 

 

DMS

 

Sbírka na otevření odlehčovací služby

 

Jak můžete dárcovskou SMS Rolničce zaslat? Textovou zprávu ve tvaru: 

DMS (mezera) ROLNICKA
nebo pro roční podporu
DMS (mezera) ROK (mezera) ROLNICKA prosíme odešlete na telefonní číslo: 87 777

(stojí 30 Kč, Rolnička obdrží 28,50 Kč).

Poskytovatelem služby je Fórum dárců www.darcovskasms.cz.

Cinkající rolničky pomohou dětem s postižením z Táborska

Cinkající rolničky pomohou dětem s postižením z Táborska
10. 4. 2012

Koncem dubna se do deseti jihočeských měst vydají dobrovolníci – především studenti místních středních škol. Možná právě Vás požádají o příspěvek pro Diakonii ČCE – středisko Rolnička a jako poděkování za příspěvek obdržíte symbolickou rolničku.

Sbírka Rolničkové dny je v Jižních Čechách již tradicí, v minulosti proběhla celkem jedenáckrát. Stojí zejména na spolupráci se středními školami a jejich studenty, které vždy pečlivě proškolíme a oni pak sbírku v každém městě samostatně zajišťují,“ informuje Renata Gargulová, koordinátorka sbírky. „Každý dobrovolník má během sbírky písemné pověření a označené kasičky jsou samozřejmě řádně zapečetěny. Ve všech městech je navíc přítomen koordinátor starší osmnácti let, na kterého se dobrovolníci ale i veřejnost mohou obrátit s případnými dotazy.“

Sbírka Rolničkové dny proběhne v týdnu od 23. do 26. dubna 2012 v Českých Budějovicích, Táboře, Jindřichově Hradci, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Třeboni, Plané nad Lužnicí, Sezimově Ústí, Chýnově a Bechyni. Dobrovolníci budou kolemjdoucí žádat o finanční příspěvek do zapečetěných kasiček. Každý dárce obdrží poděkování v podobě symbolické rolničky. Výtěžek sbírky poputuje na zakoupení osobního automobilu, díky kterému budeme moci nabídnout sociální dopravu dalším našim klientům se zdravotním postižením z táborského regionu. Zajistíme tím jejich každodenní ranní a odpolední cestu do školy a zaměstnání v Rolničce.

Ráda bych řekla, že si velmi vážíme podpory veřejnosti. Vím, že během roku probíhá řada sbírek      a někdo jimi může být přehlcen. Rolnička je nezisková organizace financovaná především z dotací     a grantů. Některé služby bychom však bez pomoci veřejnosti nabízet nemohli. Doprava do školy nebo zaměstnání nepatří mezi sociální služby a nelze na ni proto žádat podporu od státu. Příspěvky od klientů bohužel stěží pokrývají část provozních nákladů na každodenní dopravu. Jedinou možností, jak auto získat je pomoc zvenčí. Proto upřímně děkuji všem, kteří se rozhodnou nás během Rolničkových dnů podpořit,“ doplňuje Gargulová.

Úspěch sbírky závisí zejména na spolupráci s dobrovolníky. Proto bych ráda poděkovala školám a organizacím, které s námi spolupracují. Myslím si, že pro všechny je to zajímavá a cenná zkušenost,“ konstatuje závěrem Renata Gargulová.

Kdo po dobu Rolničkových dnů nebude v uvedených městech, a přesto by rád Rolničku podpořil, může věnovat finanční dar na účet 4200192658/6800 nebo zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROLNICKA na číslo 87777, cena DMS je 30 Kč, Rolnička obdrží 27 Kč (www.darcovskasms.cz). V Táboře jsou navíc umístěny pevné pokladničky, do kterých je možné přispívat v průběhu celého roku. První je na čerpací stanici Comett plus v Chýnovské ulici, další v trafice v hale autobusového nádraží a od prvního dne konání Rolničkových dnů i v obchodě s oděvy Elegance ženy & muže v Palackého ulici u divadla.

V loňském desátém ročníku sbírky bylo vybráno 190 096 Kč.

Sbírka probíhá v souladu s příslušným zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, její konání je ohlášeno Krajskému úřadu Jihočeského kraje, jehož kontrole také podléhá.

 

Školy a organizace, které s námi spolupracují:

Tábor: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická; Vyšší odborná škola a střední zemědělská škola; Střední zdravotnická škola a Střední škola spojů a informatiky

Veselí nad Lužnicí: Střední odborná škola ekologická a potravinářská

Soběslav: Gymnázium Soběslav

České Budějovice: Biskupské gymnázium; Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola; Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity

Jindřichův Hradec: Gymnázium Vítězslava Nováka

Třeboň: Obchodní akademie a Junák - středisko Rožmberská růže

Bechyně:Střední uměleckoprůmyslová škola

Chýnov:Základní škola

Skautské oddíly v jednotlivých městech, Dobrovolníci Rolničky

Kontakt pro média – středisko Rolnička:

Kateřina Bláhová, kontakty s veřejností

Tel: 733 127 041, e-mail: fundraising@rolnicka.cz

www.rolnicka.cz

 

OPZ_barevne

 

logo NFT                      

 

osa

 

NAZEV WEBU