Rolnička v Soběslavi

 

 

DMS

 

Sbírka na otevření odlehčovací služby

 

Jak můžete dárcovskou SMS Rolničce zaslat? Textovou zprávu ve tvaru: 

DMS (mezera) ROLNICKA
nebo pro roční podporu
DMS (mezera) ROK (mezera) ROLNICKA prosíme odešlete na telefonní číslo: 87 777

(stojí 30 Kč, Rolnička obdrží 28,50 Kč).

Poskytovatelem služby je Fórum dárců www.darcovskasms.cz.

Chráněné bydlení

Poslání

„Je jen na nás, chceme-li zůstat v základním táboře nebo raději dojít až na vrchol“.
Posláním našeho  chráněného bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením z celé České republiky žít běžný život v obvyklé bytové zástavbě v Soběslavi a v Táboře.
Chceme je provázet životem tak, aby jej mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností s maximální podporou v jejich samostatnosti, nezávislosti a individuálním rozvoji. Chráněné bydlení se tak může stát domovem s pocitem bezpečí a soukromí.

Cíl služby

Pomoc a podpora v oblastech, které jsou pro uživatele obtížné a vlastními silami nezvladatelné.
Motivovat obyvatele k maximální samostatnosti, k samostatnému rozhodování a k uvědomování si zodpovědnosti za svůj vlastní život.

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením.

O službě

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba určená lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost,  a kteří chtějí žít samostatně v běžném prostředí.

Služba chráněného bydlení poskytuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Chráněné bydlení Rolnička

Součástí služby je poskytnutí bydlení v bytě, který pro uživatele představuje domov. Je spravován poskytovatelem a je součástí běžné zástavby. Byt jeví všechny základní znaky běžného způsobu bydlení a jeho provozu, včetně  vedení společné domácnosti s možností individuálního hospodaření.

Chráněné bydlení vnímáme jako vhodný protipól k ústavní péči pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Je to cesta, i když v mnoha případech obtížná, která vede jak k integraci lidí s postižením do běžné společnosti, tak umožňuje těmto lidem zůstat v běžném prostředí, kde jsou jim poskytovány nutné sociální služby. Obyvatelé chráněného bydlení jsou vedeni a motivováni k maximální samostatnosti, více rozhodují o věcech, které se jich týkají, je respektována jejich dospělá role a za tím účelem je jim poskytována podpora a pomoc asistentem chráněného bydlení.

Fakultativní služby

Doprava na společenské akce a pobyty.

Provozní doba

Služba je časově neomezená. 
Chráněné bydlení je pobytová sociální služba poskytovaná za úplatu.

 

Chráněné bydlení v Soběslavi a v Táboře bylo pro rok 2014 podpořeno Jihočeským krajem v rámci Příspěvkového programu Podpora sociálních služeb částkou 200 000 Kč.


Kontakt


 

OPZ_barevne

 

logo NFT                      

 

osa

 

NAZEV WEBU