Dobrovolnictví v Rolničce

Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to . Albert Einstein


Cílem dobrovolnického centra v Rolničce je

  • vyhledávání a proškolování dobrovolníků ve prospěch dětí, dospělých a seniorů s postižením na Táborsku,
  • zajišťování dobrovolníků pro benefiční akce Rolničky a akce pro veřejnost,
  • podpora a rozvoj dobrovolnictví na Táborsku
  • podpora dobrovolníků v jejich samostatných projektech (pobyty pro děti a dospělé s postižením, festival Dobrovol, a další

Pro koho vyhledáváme dobrovolníky

Jde o děti, dospělé a seniory s postižením z táborského okresu, kteří nemusejí navštěvovat naše středisko ani jinou spolupracující organizaci. Mohou to být jednotlivci anebo oraganizace, které náš projetk zaujme a dobrovolníky potřebují.

Co konkrétně dobrovolník dělá?

  • Člověk, který ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu navštěvuje lidi s postižením a tráví s nimi volný čas podle jejich přání a potřeb (většinou 1 krát týdně na 2-3 hodiny).
  • Pravidelně dochází do spolupracujících organizací, kde pomáhá dětem, dospělým a seniorům s postižením.
  • Pomáhá při benefičních a veřejních akcích Rolničky.

Kdo je naším dobrovolníkem

  • Jsou to převážně studenti středních škol starší 15ti let, ale není to podmínka, dobrovolníkem Rolničky se může stát každý. V projektu Klub dobrovolníků v knihovně jsou našimi dobrovolníky i senioři.
  • Dobrovolník absolvuje výcvik dobrovolníků a psychologické testy a je s ním uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci. Je vázán mlčenlivostí, pravidelně se účastní supervizí.  Dobrovolník je pojištěn.

Kolik dobrovolníků Rolničku v podporuje

Počet dobrovolníků, kteří nám v roce 2014 pomáhali ve všech dobrovolnických projektech je 360.

Přijímací organizace

Jde o organizace, do kterých naši dobrovolníci docházejí nebo s nimi spolupracují při jejich aktivitách.

I MY ze Soběslavi , o.p.s.

Senior dům Soběslav

Finančně nás podporují:

NROS sbírkový projekt „Pomozte dětem“, MV ČR

Více informací naleznete na stránce podpořené granty.

Spolupracujeme:

www.hest.cz, www.gym-so.cz, www.szs.tabor.indos.cz, www.sos-veseli.cz, imy-sdruzeni.cz

Chcete-li se dozvědět více obecných informací o dobrovolnictví můžeme Vám doporučit tyto stránky:

www.mvcr.cz, www.hest.cz


Kontakt


 

OPZ_barevne

 

logo NFT                      

 

osa

 

NAZEV WEBU