Rolnička v Soběslavi

 

 

DMS

 

Sbírka na otevření odlehčovací služby

 

Jak můžete dárcovskou SMS Rolničce zaslat? Textovou zprávu ve tvaru: 

DMS (mezera) ROLNICKA
nebo pro roční podporu
DMS (mezera) ROK (mezera) ROLNICKA prosíme odešlete na telefonní číslo: 87 777

(stojí 30 Kč, Rolnička obdrží 28,50 Kč).

Poskytovatelem služby je Fórum dárců www.darcovskasms.cz.

Osobní asistence

certifikat-bazalni-stimulace.jpg

 

V tomto zařízení se pracuje s konceptem Bazální stimulace®.

 

 

Poslání                    

Posláním služby je poskytování podpory dětem a žákům, kteří navštěvují  Mateřskou školu, základní školu speciální a praktickou školu Diakonie ČCE Rolnička, a kteří mají v důsledku svého postižení zvýšenou potřebu zajištění sebeobslužných a doprovodných činností.

Osobní asistence umožňuje dětem a žákům s těžkým zdravotním postižením účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování a ostatních aktivit, které škola pořádá.

Cíl služby

Zpřístupnit dětem a žákům vzdělávání ve speciálních školách tak, aby se mohli plnohodnotně účastnit výuky.

Umožnit dětem a žákům účast na všech mimoškolních akcích pořádaných školou (výlety, exkurze, návštěvy kina, knihovny a divadla, školy v přírodě). 

Zajistit pomoc nebo podporu v úkonech péče o vlastní osobu, které jsou nutné k úspěšnému průběhu vyučování.

Cílová skupina

Děti a žáci navštěvující Mateřskou školu, základní školu speciální a praktickou školu Diakonie ČCE Rolnička se středním a těžkým  mentálním postižením nebo kombinací vad.

Charakter a rozsah postižení těchto dětí a žáků vyžaduje v průběhu školní docházky zvýšenou potřebu zajištění sebeobslužných a doprovodných činností a pomoc druhé osoby.

O službě

Osobní asistence umožňuje dětem a mladistvým s těžkým zdravotním postižením účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování i ostatních společenských aktivit, které škola pořádá.

Mezi úkony poskytované osobní asistence zejména patří:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (tj. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání,  pomoc při chůzi a pohybu na vozíku,  atd.).
  • pomoc při osobní hygieně (tj. pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC,  atd. )
  • pomoc při zajištění průběhu školní docházky (pomoc s úklidem osobních věcí, příprava a úklid učebních pomůcek apod.)
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora při výuce a aktivitách školy),
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pravidelné doprovázení do školy a na akce souvisejících se školní výukou nebo aktivitami školy).

Osobní asistence v Rolničce

Služba osobní asistence zahájila svou činnost v březnu roku 2010 v prostorách speciálních škol Rolnička. Tato služba je cíleně určena dětem a žákům s těžkým zdravotním postižením, kteří mají zvýšenou potřebu podpory při pohybu a sebeobsluze.

Osobní asistent doplňuje pracovní tým jednotlivých  školních  tříd, který tvoří třídní učitel a asistent pedagoga. 

Osobní asistence je poskytována nejen ve školách v Soběslavi, ale i na odloučeném pracovišti v Táboře.

Provozní doba

Asistence je zajišťována během školního vyučování, mimoškolních akcí a dopravy střediskovými mikrobusy.
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná za úplatu (viz. ceník na našem webu).

Osobní asistence byla v roce 2014 podpořena v rámci GP Podpora terénních sociálních služeb Jihočeského kraje částkou 90 000 Kč.


Kontakt

 

 

OPZ_barevne

 

logo NFT                      

 

osa

 

NAZEV WEBU