děkujeme

Rolnička by nebyla, jaká je, bez podpory mnoha jednotlivců i organizací. Za jejich podporu jim patří náš upřímný dík!

Jmenný seznam našich dárců naleznete pod odkazy na jednotlivé roky:

2017   2016   2015   2014   2013

Chci podpořit Diakonii Rolnička prostřednictvím Darujme.cz!