Rolnička v Soběslavi

 

 

DMS

 

Sbírka na otevření odlehčovací služby

 

Jak můžete dárcovskou SMS Rolničce zaslat? Textovou zprávu ve tvaru: 

DMS (mezera) ROLNICKA
nebo pro roční podporu
DMS (mezera) ROK (mezera) ROLNICKA prosíme odešlete na telefonní číslo: 87 777

(stojí 30 Kč, Rolnička obdrží 28,50 Kč).

Poskytovatelem služby je Fórum dárců www.darcovskasms.cz.

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

certifikat-bazalni-stimulace.jpg

 

V tomto zařízení se pracuje s konceptem bazální stimulace.

 

 

Speciální školy při středisku Diakonie ČCE vznikly v roce 1995 pod oficiálním názvem  Církevní speciální školy pro žáky s více vadami a až do roku 2004 byly jeho součástí.

V roce 2004 došlo k formálnímu oddělení od střediska Diakonie ČCE a školy začaly existovat jako  samostatný právní subjekt s oficiálním názvem – Mateřská škola, základní škola  speciální a praktická škola Diakonie ČCE  Rolnička Soběslav s těmito součástmi a kapacitami:

  • Mateřská škola …………………………….. ………………………….……………….....15 dětí
  • Přípravný stupeň základní školy speciální………………………………………………..8 dětí
  • Základní škola speciální…………………………………………………………...….….24 žáků
  • Praktická škola dvouletá..………………………………………………………..…..…...20 žáků
  • Školní jídelna – výdejna…………………………………………………………......….….66 jídel

 

Činnost školy však zůstala neodmyslitelně organizačně i provozně spjata se střediskem Diakonie ČCE Rolnička, které  nabízí  dětem a žákům sociální a doplňkové  služby -  dopravu do školy vlastním mikrobusem, pobyt v centru denních služeb v době mimo vyučování a osobní asistenci v průběhu  vyučování.

Díky spolupráci se střediskem mohou žáci pravidelně využívat fyzioterapii a masáže, logopedii, arteterapii a další speciálně pedagogické terapie.

Výuka ve škole je individualizovaná v ročníkově smíšených třídách   -  žáci se vzdělávají  ve skupinách nebo samostatně v místnosti pro individuální terapie. Žáci s diagnózou autismus využívají speciální učebnu. Do výuky jsou zařazovány chvilky pro odpočinek a relaxaci.

Žáci, kteří mají doporučení ke vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením  se vzdělávají na základě IVP, který zpracováváme společně s příslušným Speciálně pedagogickým centrem, ve kterém je žák registrován.

Škola také organizuje kurz k doplnění základů vzdělání pro dospělé lidi, kteří v minulosti neměli možnost navštěvovat školu nebo ani po absolvování 10 let docházky do základní školy speciální nezískali základy vzdělání.

Žáci, kteří se vzhledem k zdravotnímu stavu nemohou pravidelně zúčastňovat školního  vyučování se mohou vzdělávat podle § 50 odst. 3 zákona č. 561/2004, na základě kterého ředitel stanoví takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka. Výuku žáků zařazených do této formy vzdělávání zajišťuje speciální pedagog , který pravidelně dochází do domácího prostředí.

Rodiče žáků se zdravotním postižením mohou také požádat o individuální vzdělávání na základě § 41 zákona č. 561/2004 ( dřívější domácí vzdělávání). V této formě vzdělávání zajišťuje výuku sám rodič nebo jiná osoba.

Sídlo školy:

Soběslav, Mrázkova 700/III

Odloučené pracoviště praktické školy:

 Tábor, Světlogorská 2771

Provoz školy je hrazen z dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Školné ve výši 400 Kč měsíčně hradí pouze děti bez zdravotního postižení, které navtěvují mateřskou školu. 

Kontakt:

Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka školy

Mrázkova 700/III, 392 01 Soběslav, tel: 739 633 993, e-mail: skola@rolnicka.cz

 

 

 

OPZ_barevne

 

logo NFT                      

 

osa

 

NAZEV WEBU