CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO DĚTI A MLADISTVÉ

Poslání

Centrum denních služeb pro děti a mladistvé nabízí pomoc a podporu dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, aby mohli rozvíjet soběstačnost a samostatnost ve všech oblastech života získáváním potřebných zkušeností a dovedností.

Ve spolupráci s rodinou a speciální školou chceme každému umožnit prožít plnohodnotné dětství tak, aby se mohl co nejvíce zapojit do běžného života.

Komu je služba určena?

Dětem a dospělým se středním a těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 3 až 26 let, kteří navštěvují naše speciální školy.

Kde službu najdete?

CDS pro děti a mladistvé sídlí v Soběslavi v Mrázkově ulici.

Co služba nabízí?

Prostor pro odpočinek a relaxaci, ale také podporu při naplňování osobních cílů uživatelů a pomoc při sebeobsluze. V rámci CDS se uživatelé služby mohou zúčastnit různých individuálních aktivizací vedených odbornými pracovníky:

pohybová aktivizace - individuální i skupinové cvičení, masáže a pobyt ve vířivé vaně
výtvarná aktivizace - arteterapie rozvíjí představivost, jemnou motoriku i udržení pozornosti a pomáhá vyjádřit emoce
řečová aktivizace - nácvik správné výslovnosti, rozvoj komunikačních schopností, alternativní způsoby komunikace u uživatelů s narušenou schopností komunikace
integrovaná boccia - sportovní hra podobná petangue uzpůsobena i sportovcům se zdravotním postižením
 
Úplné znění veřejného závazku centra denních služeb pro děti a mladistvé najdete v tomto dokumentu - Veřejný závazek - CDS děti a mladiství.pdf.

 

Provozní doba:

po - pá 7:00 - 16:00 hod

Centrum denních služeb je registrovaná sociální ambulantní služba poskytovaná za úplatu (viz ceník služeb). 

Chcete vědět více?

Pro bližší informace, žádost o službu či uzavření smlouvy kontaktujte:
Mgr. Olga Mišunová - vedoucí CDS pro děti a mladistvé
tel: 739 570 420, e-mail: Y_Fh3b5r6hIkQOQj-eAsT954Ys

 

bazální stimulaceV tomto zařízení se pracuje s konceptem Bazální stimulace®.