centrum denních služeb pro dospělé

Poslání

Centrum denních služeb pro dospělé poskytuje ve všedních dnech lidem s mentálním postižením pomoc a podporu při zlepšování a zachování dovedností péče o vlastní osobu a zvládání každodenních činností. Služba tak podporuje aktivní život lidí s mentálním postižením a předchází rizikům sociálního vyloučení z běžné společnosti.

Komu je služba určena?

Dospělým lidem ve věku od 18 do 60 let s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kde službu najdete?

CDS pro dospělé sídlí v centru Soběslavi v Bezděkově ulici a v Táboře na Sídlišti nad Lužnicí ve Světlogorské ulici (budova bývalé 8. ZŠ).

Co služba nabízí?

CDS nabízí svým uživatelům prostor a podporu pro udržení a zdokonalování již nabytých znalostí i praktických dovedností (příprava pokrmů, sebeobsluha, nakupování, manuální činnost, psaní, čtení, počítání). V nabídce centra je i rehabilitace, masáže a odpolední aktivizační programy (tanec, drama, bubnování, boccia). Nezapomínáme ani na odpočinek, relaxaci a volnočasové aktivity (předčítání, zpívání, hraní stolních a sportovních her, povídání si...).

Úplné znění veřejného závazku Centra denních služeb pro dospělé najdete v tomto dokumentu - Veřejný závazek - CDS dospělí.pdf.

Provozní doba

po - pá 7:00 - 15:30

Centrum denních služeb je registrovaná sociální ambulantní služba poskytovaná za úplatu (viz ceník služeb). 

Chcete vědět více?

Pro bližší informace, žádost o službu či uzavření smlouvy kontaktujte:
Mgr. Martina Šimonová - vedoucí CDS pro dospělé
tel: 734 760 621, e-mail: Y_FhS3p-0dBFRYUS~hyxZ1a7T-M