centrum denních služeb pro dospělé

Poslání

Centrum denních služeb pro dospělé poskytuje ve všedních dnech lidem s mentálním postižením pomoc a podporu při zlepšování a zachování dovedností péče o vlastní osobu a zvládání každodenních činností. Služba tak podporuje aktivní život lidí s mentálním postižením a předchází rizikům sociálního vyloučení z běžné společnosti.

Komu je služba určena?

Dospělým lidem ve věku od 18 do 60 let s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kde službu najdete?

CDS pro dospělé sídlí v centru Soběslavi v Bezděkově ulici a v Táboře na Sídlišti nad Lužnicí ve Světlogorské ulici (budova bývalé 8. ZŠ).

Co služba nabízí?

CDS nabízí svým uživatelům prostor a podporu pro udržení a zdokonalování již nabytých znalostí i praktických dovedností (příprava pokrmů, sebeosbluha, nakupování, manuální činnost, psaní, čtení, počítání). V nabídce centra je i rehabilitace, masáže a cannisterapie. Nezapomínáme ani na odpočinek, relaxaci a volnočasové aktivity (předčítání, zpívání, hraní stolních her, povídání si...).

Od listopadu 2016 nabízí CDS pro dospělé v Táboře jako fakultativní službu odlehčovací pobyty. Jedná se o časově omezenou pobytovou službu pro stávající dospělé klienty Rolničky, jejíž vznik si vyžadáli rodiny našich klientů. Jejím cílem je nabídnout rodinám našich klientů čas pro odpočinek při jejich náročné péči o blízkého s postižením a zároveň jim zaručit, že jejich blízkým bude poskytnuta profesionální péče v důvěrně známem prostředí. Pobyty se konají každý sudý týden a jejich okamžitá kapacita jsou 4 lůžka.

Úplné znění veřejného závazku Centra deních služeb pro dospělé najdete v tomto dokumentu - Veřejný závazek - CDS dospělí.pdf.

Provozní doba

po - pá 7:00 - 15:30

Centrum denních služeb je registrovaná sociální ambulatní služba poskytovaná za úplatu (viz ceník služeb). 

Chcete vědět více?

Pro bližší informace, žádost o službu či uzavření smlouvy kontaktujte:
- vedoucí CDS pro dospělé
tel: 734 760 621, e-mail: Y_FhS3p-0dBFRYUS~hyxZ1a7T-M