Chráněné bydlení

Poslání

 "Je jen na nás, chceme-li zůstat v základním táboře nebo raději dojít až na vrchol."

Posláním našeho chráněného bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením z celé České republiky žít běžný život v obvyklé bytové zástavbě v Soběslavi a Táboře.

Chceme je provázet životem tak, aby jej mohli prožít důstojně podle svých potřeb, přání a možností s maximální podporou v jejich samostatnosti, nezávislosti a individuálním rozvoji. Chráněné bydlení se tak může stát domovem s pocitem bezpečí a soukromí.

Komu je služba určena?

Dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří mohou a chtějí s potřebnou mírou podpory žít samostatně a nést zodpovědnost za svůj život. Služba není určena lidem s psychiatrickým onemocněním.
 Žádost o přijetí do chráněného bydlení

Kde službu najdete?

Služba chráněného bydlení je poskytována v bytech běžné zástavby v Soběslavi a na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře, které pro uživatele služby představují domov. Byty jsou spravovány Diakonií Rolnička.

Co služba nabízí?

Motivaci k maximální samostatnosti a k uvědomování si zodpovědnosti za svůj vlastní život. Chráněné bydlení je alternativou k ústavní péči. Je to cesta, i když mnohdy obtížná, která vede k integraci lidí s postižením do života běžné společnosti. Asistenti chráněného bydlení poskytují uživatelům služby pomoc a podporu v oblastech, které jsou pro ně obtížné a vlastními silami nezvladatelné.

Pracujeme se sexualitou lidí s mentálním postižením. 

 

Úplné znění veřejného závazku chráněného bydlení najdete v tomto dokumentu -  Veřejný závazek - CHB.

Další dokumenty:

 Vzor smlouvy

 Příloha smlouvy

 Pravidla společného soužití

 Pravidla pro nakládání s penězi na stravu

 Pravidla pro podávání stížností pro klienty

 

Provozní doba:

Služba je časově neomezená.

Chráněné bydlení je registrovaná sociální pobytová služba poskytovaná za úplatu (viz ceník služeb). 

Chcete vědět více?

Pro bližší informace, žádost o službu či uzavření smlouvy kontaktujte:
Bc. Jiřina Svobodová - vedoucí chráněného bydlení
tel: 731 516 404, e-mail: XrqvV.~6LTEy2.~968kmb
 

Provoz chráněného bydlení je podporován z rozpočtu Jihočeského kraje.

jihocesky-kraj