dobrovolnické centrum

"Dobrovolníci mění svět."

Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Bez nároku na odměnu, ve svém volném čase. V Diakonii Rolnička pomáhají dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, tam kde to milující rodina ani profesionální sociální služby nedokáží - stávají se pro ně prvními opravdovými kamarády, díky nimž mohou trávit volný čas, podle svých představ. A nejen to, možností, jak se jako dobrovolník zapojit je mnohem více. Naše dobrovolnické centrum je tu pro ty, kteří dobrovolníka potřebují, i pro ty, kteří se dobrovolníkem chtějí stát.

V roce 2019 podpořil činnost dobrovolnické centra Jihočeský kraj v rámci dotačního řízení "Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2016, o sociálních službách".

jihocesky-kraj