Chci se stát dobrovolníkem

Chcete se stát dobrovolníkem? Nejdříve si odpovězte na následující otázky:

 • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?
 • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc atd.).

Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování, kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.

Jak mohu jako dobrovolník pomáhat?

Co jako dobrovolník získám?

 • pocit uspokojení a naplnění,
 • navázání nových přátelských vztahů,
 • podporu koordinátorky dobrovolníků ve formě výcviku, následného vzdělávání a supervizí,
 • získání nových zkušeností a dovedností,
 • navázání profesních kontaktů,
 • změnu životního stylu,
 • posun v životních hodnotách.

Jaké jsou povinnosti dobrovolníka?

 • splnit úkoly, ke kterým se zavázal,
 • být spolehlivý,
 • nezneužívat projevené důvěry,
 • požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje,
 • znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.),
 • být "týmovým hráčem",
 • ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat,
 • absolvovat psychologické testy a dvoudenní výcvik dobrovolníků v Rolničce.

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás:

Renata Štaubrová - koordinátorka dobrovolníků
tel: 777 327 382, e-mail: ZhoB5fed9bxjGKhg7gvm1Z29g