kamarád pro volný čas

Proč existuje "Kamarád pro volný čas"?

Děti i dospělí s postižením často nemají mnoho kamarádů mimo okruh speciálních škol či sociálních služeb, které navštěvují. Volný čas tráví většinou ve společnosti a pod dohledem rodiny. Nemohou se sami účastnit volnočasových aktivit jako jejich zdraví vrstevníci. A proto je tu náš projekt Kamarád pro volný čas.

Jedná se o dlouhodobý akreditovaný projekt u MVČR dle zákona 198/2002 Sb.o dobrovolnické službě, jehož cílem je podpořit děti a dospělé s postižením a jejich rodiny. Naší pomocí chceme vyhovět individuálním potřebám a přáním klienta. Vyhledáváme dobrovolníky, kteří se stanou kamarády dětem či dospělým lidem s postižením. S těmi pak tráví volný čas podle jejich přání - chodí do kina, do knihovny nebo si popovídají v cukrárně či kavárně. Jedná se zpravidla o dvě hodiny týdně.

Jak Rolnička podporuje dobrovolníky zapojené v projektu?

Koordinátor dobrovolníků zajišťuje připravenost dobrovolníků, poskytuje jim potřebné informace a zprostředkuje kontakt s rodinami zájemců o dobrovolnictví. Se studenty, kteří v projektu pracují, se koordinátor dobrovolníků schází pravidelně jednou za tři měsíce na společných intervizních a supervizních schůzkách nebo individuálně podle vzájemné potřeby. Na těchto schůzkách mají dobrovolníci možnost mluvit o své práci, vzájemně si předávat zkušenosti a naučit se předcházet případným problémům.

Dobrovolníci zaznamenávají svou činnost v rámci projektu do formuláře, který je možné na těchto stránkách stáhnout:

 Formulář pro dobrovolníky k projektu Kamarád pro volný čas
 Formulář pro dobrovolníky k projektu Kamarád pro volný čas

Dobrovolníkům zajišťujeme a plně hradíme pojištění pro případ odpovědnosti za škodu jimi způsobenou a jejich úrazové pojištění při výkonu dobrovolnické služby.

Potřebujete pro své dítě Kamaráda pro volný čas? Nebo se chcete Kamarádem pro volný čas stát? Kontaktujte nás:

Renata Štaubrová - koordinátorka dobrovolníků
tel: 777 327 382, e-mail: ZhoB5fed9bxjGKhg7gvm1Z29g
 
Projekt Kamarád pro volný čas podporuje sbírkový projekt České televize a NROS Pomozte dětem
 
trojlogo2020ctverec+partner
 
a Ministerstvo vnitra ČR.
mvcr