ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ambulantní a terénní

Poslání

Posláním služby je pomoc a podpora pečujícím osobám, kterým chceme umožnit odlehčení i mimo provozní dobu ostatních sociálních služeb v naší organizaci. Služba je určena pečujícím osobám a jejich rodinám, kteří se starají o děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Odlehčovací služba probíhá  v jejich přirozeném prostředí (terénní služba) nebo v prostředí organizace (ambulantní služba).  V průběhu služby usilujeme o to, aby ti, o něž je pečováno, trávili svůj čas smysluplně s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem.

Komu je služba určena?

Dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, od 3 do 50 let z ORP Tábor a ORP Soběslav, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečující pak získá potřebný čas sám pro sebe.

Kde službu najdete?

Terénní služba probíhá přímo v přirozeném prostředí rodin, proškolení pracovníci dojíždějí za klienty do jejich domácího prostředí.

Ambulantní službu najdete v Táboře, ul. Světlogorská 2771 na Sídlišti nad Lužnicí, v Soběslavi, ul. Mrázkova 700. Obě budovy jsou bezbariérové

Provozní doba

Ambulantní forma :

v Táboře, v ulici Světlogorská 2771, 390 05
úterý, středa 16 – 20,
sobota, neděle 8 – 20,

v Soběslavi, v ulici Mrázkova 700, 392 01
úterý, čtvrtek 16 – 20

Terénní forma v přirozeném prostředí uživatelů:

pondělí, úterý, středa, čtvrtek 16 – 20
pátek 13 – 22,
sobota 8 – 19,
neděle 8 – 12

Službu lze poskytnout pouze v těchto dnech a hodinách.
Ceník služeb

Veřejný závazek - odlehčovací služba terénní a ambulantní
 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Chcete vědět více?

Pro bližší informace, žádost o službu či uzavření smlouvy kontaktujte:
Bc. Tereza Pazourková - vedoucí OS
tel: 730 591 785, e-mail:odlehcovaci@rolnicka.cz

Provoz odlehčovací služby ambulantní a terénní je v letech 2020 - 2022 hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost v rámci podpořeného projektu "Podpora rodin pečujících o děti a dospělé s postižením" (reg. č.: CZ.03.265/0.0/0.0/16_047/0015706).

OPZ_barevne                                                                               logo MAS LUžnice