osobní asistence

Poslání

Posláním služby je poskytování podpory  v době školního vyučování dětem a žákům, kteří navštěvují  Mateřskou školu, základní školu speciální a praktickou školu Diakonie ČCE Rolnička, a kteří mají v důsledku svého postižení zvýšenou potřebu zajištění sebeobslužných a doprovodných činností.

Osobní asistence umožňuje dětem a žákům s těžkým zdravotním postižením účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování a ostatních aktivit, které škola nabízí.

Úplné znění veřejného závazku osobní asistence najdete v tomto dokumentu - Veřejný závazek - OA.pdf.

Komu je služba určena?

Dětem a žákům Speciálních škol Diakonie Rolnička se středním, těžkým až hlubokým mentálním a kombinovaným postižením.

Kde službu najdete?

Osobní asistence je poskytována v prostorách Speciálních škol Diakonie, tedy v Mrázkově ulici v Soběslavi a na táborském Sídlišti nad Lužnicí ve Světlogorské ulici.

Provozní doba:

Osobní asistence je poskytována od pondělí do pátku v době školního vyučování, mimoškolních aktivit a v době svozu střediskovými mikrobusy.

Osobní asistence je registrovaná sociální terénní služba poskytovaná za úplatu (viz ceník služeb).

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Chcete vědět více?

Pro bližší informace, žádost o službu či uzavření smlouvy kontaktujte:
Mgr. Lenka Turková - vedoucí osobní asistence
tel: 605 831 707, e-mail: -lnjGKhg7gvm1Z29g
 

bazální stimulaceV tomto zařízení se pracuje s konceptem Bazální stimulace®.

 

Služba osobní asistence je podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.

jihocesky-kraj