Poslání
Jsme různí, ale patříme k sobě. Každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt.

Rolnička je tu proto, aby každý mohl s potřebnou pomocí dosáhnout osobního maxima a prožil celý život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma. 
Rolnička je křesťanské centrum poskytující na Táborsku sociální, vzdělávací, terapeutické, pracovní a rehabilitační služby dětem a dospělým lidem s různými typy zdravotního postižení.
Potřebujeme k tomu Vaši podporu.
 

 

Diakonie Rolnička je jedním ze středisek Diakonie ČCE a vznikla v roce 1993 jako centrum pro 12 dětí ze Soběslavi a blízkého okolí. V současné době pomáhá 135 dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého táborského regionu a kromě Soběslavi má svou pobočku i v Táboře. Naším cílem je poskytovat komplexní služby, které mohou naše klienty provázet od dětství až do důchodového věku. Kromě 6 sociálních služeb nabízí Rolnička lidem s postižením i zaměstnání v chráněné dílně či Obchodech dobré vůle a služby dobrovolnického centra.

Chci podpořit Diakonii Rolnička prostřednictvím Darujme.cz!