61. filmový Festival ve Zlíně, Adélka Kubešová a Draco irideus

1. října 2021
61. filmový Festival ve Zlíně, Adélka Kubešová a Draco irideus
1. října 2021 - 61. filmový Festival ve Zlíně, Adélka Kubešová a Draco irideus

Již tradičně je součástí doprovodného programu Filmového festivalu ve Zlíně (mezinárodní festival filmů pro děti a mládež) Mezinárodní výtvarná soutěž dětí a mládeže se zrakovým postižením s názvem RADOST TVOŘIT. Děti a mladí lidé, i přesto, že jsou slabozrací, se zbytky zraku či nevidomí, vytváří výtvarná díla, která by nevytvořili, troufám si tvrdit, ani mnozí z nás lépe vidících.

Letos se konal 23. ročník na téma „Výlet do fantazie“. Všechny doručené práce posuzovala odborná porota, jejímiž členy byli kromě výtvarníků i specialisté na oční vady a pedagogové, kteří dokážou posoudit vytvořené dílo s ohledem na zrakové postižení autora. Letos porota vybrala 10 „nejlepších“ prací z řad jednotlivců, ocenila dva kolektivy a vybrány byly také 4 hlavní ceny v jednotlivých věkových kategoriích. Současně byli vybráni autoři, kterým byly uděleny ceny osobností z řad politického či kulturního života.

A v letošním roce, také již tradičně, se soutěže zúčastnila i naše milá žákyňka Adélka Kubešová. Získala cenu již potřetí, a to ve své kategorii nyní cenu hlavní za práci „Draco irideus“ (Dráček duhový).  Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo 14. září 2021 ve zlínském hotelu Moskva pod taktovkou zkušených a dětmi milovaných herců a moderátorů – paní Dany Morávkové a Jana Čenského. Čestnými hosty byla i paní Naďa Konvalinková a pan Josef Náhlovský.

Co Adélku znám, maluje a kreslí neustále. Její dílka jsou osobitá, originální, plná fantazie, čistoty a pozitivního náhledu na svět. Ze stejného tvůrčího zdroje vznikl i její Draco irideus – dráček žijící dosud jen v Adélčině fantazii, kterého lidé spatří, až bude svět v nás i okolo nás – příroda i my - v harmonii. Objeví se v celé své barevné nádheře tam, kde se objevuje sama duha. Kde tedy jinde než na nebi. A jeho obraz se bude zrcadlit na všech vodních hladinách. Přejme si všichni, ať je to brzy.

 Příspěvek napsala Mgr. Daniela Vaňková

IMG_3513-1

IMG_3522