Adventní odpoledne s rodiči

17. prosince 2019

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 proběhlo v naší MŠ setkání s rodiči. Ti si nejdříve ve třídě, společně s dětmi, vyrobili vánoční dárek. Tiskali přes vlastnoručně vyrobenou šablonu obrázky na připravené látkové tašky. Potom v jídelně shlédli krátký film (fotografie, videa), který jim přiblížil chod naší školky a seznámili se s tím, co všechno mohou děti v průběhu školního roku zažít. V příjemné adventní náladě si pak všichni užili popovídání a pohoštění, které pro rodiče nachystaly děti. Vánočním cukrovím přispěli i rodiče, za což jim patří poděkování.

Adventní odpoledne s rodiči
17. prosince 2019 - Adventní odpoledne s rodiči