Indiáni na Svákově

5. září 2017

Poslední prázdninový týden obsadilo kemp na Svákově několik indiánských kmenů. Odehrál se zde totiž letní tábor pro děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením, který pořádají dobrovolníci Dobrovolnického centra Rolničky. A tento neobyčejný pobyt se mohl uskutečnit díky všem, kteří v červnu zaplatili vstupné na Festival Dobrovol.

Indiáni na Svákově
5. září 2017 - Indiáni na Svákově

Příslušníky indiánských kmenů pod Svákovem bylo snadné poznat. Kromě indiánského jména, které je provázelo celým pobytem, měli totiž všichni na tváři široký úsměv. Pod dohledem bedlivých náčelníků, kteří každý den zhodnotili na večerním kmenovém setkání, se všichni účastníci tábora učili základním indiánským dovednostem - jízdě na koni, rybaření, slaňování, výrobě indiánských čelenek, lapačů snů a totemu i plavbě na kánoích. Nechyběla ale ani zábava bílých tváří v podobě paintballu, zdobení skleniček a již tradiční taneční večer za hudebního doprovodu kapely Dělobuch.

Letní tábory Dobrovolnického centra jsou již příjemnou tradicí, přesto ale nabývají nových rozměrů. Třeba tím, že se jich účastní i zdravé děti (např. sourozenci klientů Rolničky), kteří tak mají možnost setkat se s lidmi s různými typy postižení, naučit se s nimi komunikovat, spolupracovat a být. A to je samozřejmě přínosem i pro účastníky tábora s postižením,kteří se od svých zdravých vrstevníků mohou mnohému naučit a posunout se zase dál.

Naše díky patří všem, kdo se jakkoliv podíleli na uskutečnění letního tábora. Konkrétně bychom rádi poděkovali:

V neposlední řadě bychom velice rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas a energii a díky nimžky nim mohl být poslední srpnový týden tak skvělý.

DĚKUJEME!