Jak to vypadá v Rolničce za časů koronavirové epidemie?

20. března 2020

Evropu ochromila postupující koronavirová epidemie a tato situace se samozřejmě musela dotknout i provozu Diakonie Rolnička. Naše školy jsou zavřené, stejně tak i všechny ambulantní sociální služby. V provozu zůstavají pouze pobytové služby. Paní učitelky jsou se svými žáky v kontaktu prostřednictvím dopisů, ale to, kdy se zase budou moci potkat osobně, zatím nikdo netuší. Situace není nijak veselá, přesto je jedna věc, ze které máme radost. Obvykle je to Rolnička, která žádá své okolí o podporu. A my máme radost, že v této nelehké době můžeme lidem v Soběslavi a okolí jejich přízeň aspoň trochu oplatit.  

Jak to vypadá v Rolničce za časů koronavirové epidemie?
20. března 2020 - Jak to vypadá v Rolničce za časů koronavirové epidemie?

Rolnička se doslova proměnila v šicí dílnu. Šije se v Soběslavi i v Táboře, v dílnách, školní jídelně i domácnostech zaměstnanců. K šicím strojům zasedla ředitelka škol, učitelky, asistentky, pracovnice sociálních služeb, administrativní pracovnice i paní uklízečky. Šijí roušky pro lidi ze Soběslavi a blízkého okolí. 

A jaké má naše snažení výsledek? K datu napsání tohoto článku (tedy k pátku 20. 3. 2020) jsme do světa poslali přibližně 1400 bavlněných roušek. Ne všechny vznikly pod rukama našich zaměstnanců, některé nám byly darovány. A ke komu naše roušky putovaly? K obyvatelům Soběslavi a blízkých obcí, zaměstnancům a klientům Rolničky, do Senior domu v Soběslavi, pečovatelské službě v Soběslavi, do MŠ Duha v Soběslavi, Klinickým laboratořím Tábor, praktickým lékařům a prodavačům na Soběslavsku, Obci Roudná, Technickým službám v Soběslavi, Odboru sociální péče Města Tábora, na soběslavskou i táborskou poštu....

A nám zbývá ještě poděkovat:

  • všem našim zaměstnankyním, které tráví svůj čas stříháním, šitím a žehlením,
  • švadlenkám, které nám přinesly ušité roušky (třeba Martině Boháčové, Ivaně Vinklářové, Barboře Žákové, Dáše Landhodžské, Věře Hanzalové a dalším, jejichž jména neznáme),
  • paní Zahrádkové a paní Srncové za zapůjčení šičích strojů,
  • panu Mastnému a dalším dárcům, jejichž jména neznáme, za darování látek a tkalounů,
  • zaměsnankyním MŠ Duha za pomoc při stříhání látek
  • a všem, kdo si do Rolničky pro své roušky přišli, za jejich vděčnost.

My šijeme dál a věříme, že společně to zvládneme!