Jihočeský kraj podpořil naše dobrovolnické centrum

2. května 2019

Diakonie Rolnička se snaží poskytovat kompelxní služby dětem i dospělým s mnetálním a kombinovaným postižením. Proto také provozuje Dobrovolnické centrum, které vyhledává, školí a vede dobrovolníky z řad středoškolských studentů. Ti pak pomáhají tam, kde to profesionální sociální služby ani milující rodina nedokáží. Stávají se pro lidi s postižením kamarády a pomáhají jim trávit volný čas tak, jak je to běžné pro jejich zdravé vrstevníky.

Jihočeský kraj podpořil naše dobrovolnické centrum
2. května 2019 - Jihočeský kraj podpořil naše dobrovolnické centrum

Nejedná se o sociální službu, proto na její provoz nemůžeme čerpat provozní dotaci od státu. Z nenárokové odtace Ministerstva vnitra uhardíme jen zhruba 1/5 nákaldů na provoz centra . Máme proto velkou radost, že  v roce 2019 podpořil Jihočeský kraj naše dobrovolnické centrum v rámci dotačního řízení "Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2016, o sociálních službách". Náš projekt "Dobrovolníci mění svět" podpořen částkou 210 tisíc Kč.

Dotace bude použita na částečnou úhradu mzdu koordinátorky dobrovolníků a vytvořní pozice její asistentky na 0,5 úvazku. To nám umožní zvětšit kapacitu dobrovolnického centra a nabídnout jeho služby více rodinám lidí s postižením.

Děkujeme!

jihocesky-kraj