Kuře chce podpořit našeho "Neobyčejného kamaráda"

29. března 2021

Máme velikou radost, že se náš projekt "Neobyčejný kamarád" dostal mezi 30 projektů vybraných k podpoře z 23. ročníku sbírkového projektu NROS a České televize Pomozte dětem. Rolnička na realizaci projektu žádá částku ve výši 241 221 Kč.

Kuře chce podpořit našeho "Neobyčejného kamaráda"
29. března 2021 - Kuře chce podpořit našeho "Neobyčejného kamaráda"

Jak a komu za tyto peníze pomůžeme? Skupině 50 dětí s mentálním a kombinovaným postižením pomůžeme najít neobyčejné kamarády v podobě dobrovolníků, kteří jim umožní trávit volný čas stejně jako jejich zdraví vrstevníci.

Proč si myslíme, že to je potřeba? Protože děti s postižením mají velmi omezené možnosti, jak trávit volný čas. Je jim uzavřena většina volnočasových kroužků, nemůžou nebo nedokáží jet na mnohé z letních táborů, schází jim přirozený kontakt s jejich vrstevníky. Rolnička již řadu let kromě sociálních služeb provozuje dobrovolnické centrum, které vyhledává, školí a vede dobrovolníky z řad středoškolských studentů. Ti pak pomáhají dětem s postižením tam, kde to milující rodina ani profesionální sociální služby nedokáží - stávají se pro ně kamarády a pomáhají jim trávit volný čas. Nejlépe to asi vysvětlí připojené video:

A co všechno za peníze ze sbírky Pomozte dětem můžeme dokázat:

- dobrovolníci se budou pravidelně scházet s dětmi s postižením a trávit s nimi jejich volný čas podle jejich přání,

- nabídneme dětem s postižením a jejich sourozencům možnost navštěvovat volnočasové kroužky (připravujeme sportovní kroužek a kroužek společnských her),

- uspořádáme pro děti s postižením letní tábor, kde jim budou pomáhat naši dobrovolníci,

- naši dobrovolníci pomohou i dětem z rané péče I MY, která s naším dobrovolnickým centrem úzce spolupracuje,

- uspořádáme nábor nových dobrovolníků i jejich výcvik a budeme s nimi pracovat při pravidelných supervizích.

Chcete - li i vy pomoct dětem nejen z Rolničky, zapojte se do sbírky Pomozte dětem. Všechny způsoby, jak to udělat, najdete zde. Zjistěte, že pomoc může být lehká jako peříčko.

Děkujeme!

trojlogo2020ctverec+partner