Kuře opět pomáhá dětem v Rolničce

18. června 2018

Projekt "Neobyčejný kamarád" byl podpořen z 20. ročníku věřejné sbírky Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize částkou 189 584 Kč. Projekt bude realizován od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

Kuře opět pomáhá dětem v Rolničce
18. června 2018 - Kuře opět pomáhá dětem v Rolničce

Děti s kombinovaným postižením nemají mnoho přirozených kamarádů. Navštěvují speciální školu, kde jsou spolužáci zdaleka, volný čas tráví obvykle s rodinou. Často trpí stereotypem, neboť si nemohou jít jen tak hrát na hřiště nebo chodit do běžných zájmových kroužků. Aby se těchto aktivit, které jsou zcela běžné pro jejich zdravé vrstevníky, mohly zúčastnit, potřebují pomoc někoho dalšího. Tuto pomoc zajišťují dobrovolníci a tato forma pomoci dětem s postižením se velice osvědčuje.

Díky podpoře z "Pomozte dětem" může dětí se zdravotním postižením ve věku od 3 let do 18 let  trávit volný čas obdobně, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky a to za pomoci dobrovolníků. Děti pravidelně s dobrovolníky tráví volný čas bez dohledu rodičů nebo se účastní společných pobytů (rekondiční pobyty, letní tábor, sportovní kroužek). Děti tak ve svém volném čase mohou dělat to, co je baví a účastní se aktivit, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly sami navštívit.

Děti díky kontaktu s dobrovolníky získají nové sociální dovednosti a zážitky, které jim rodina nebo sociální služby nemohou nabídnout. Některé z nich tak potkají svého prvního opravdového kamaráda. Projekt má také nezanedbatelný význam pro rodiče dětí, kteří následně mohou dále rozvíjet nově objevené zájmy a možnosti svého dítěte.