Listopadová turistická výprava

21. listopadu 2017

Na počátku listopadu se opět sešla skupina odhodlaných turistů z Rolničky k další výpravě. Tentokrát jsme se vydali na okružní cestu ze Soběslavi do Rybovy Lhoty, Nedvědic a přes Svákov zpátky do Soběslavi. Počasí bylo vzhledem k aktuální roční době vlídné, je zřejmé, že této naší aktivitě je i shůry přáno. V Rybově Lhotě jsme se zastavili na svačinku a chvíli si povídali o historii tohoto místa. Pak už nám cesta ubíhala tak rychle, že jsme se mohli rozhodnout, zda i závěrečnou část trasy zvládneme po svých, nebo využijeme autobus. Skupinka s mladšími dětmi se nakonec rozhodla počkat na autobus, ostatní zvládli cestu dokončit pěšky. Do Rolničky jsme dorazili všichni téměř současně, právě v čase na oběd. Velmi nás těší pozorovat, jak dobře naši žáci tyto výpravy zvládají a jak si pohyb na čerstvém vzduchu ve společnosti ostatních užívají.

Turisti z Rolničky na výletě ve Skalici
21. listopadu 2017 - Listopadová turistická výprava