Mimořádná opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

27. března 2020
Mimořádná opatření v souvislosti s onemoněním COVID-19
27. března 2020 - Mimořádná opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků a klientů,

v souladu s mimořádnými opatřeními, která v souvislosti s onemocněním COVID-19 přijala naše vláda, přistupuje i Diakonie Rolnička k následujícím mimořádným opatřením:

  • S platností od 18. 3. jsou uzavřeny všechny ambulantní sociální služby (tedy centrum denních služeb, sociálně - terapeutická dílna, odlehčovací služba ambulantní). Provoz teréních služeb (tedy osobní asistence a odlehčovací služby ambulantníú je značně omezen. Pobytové služby (chráněné bydlení a odlehčovací služba pobytová) zůstávájí i nadále v provozu.
  • Doprava do  služeb není od 17. 3. do odvolání poskytována.
  • Mateřská škola je uzavřena od 17. 3. do odvolání.
  • Základní škola speciální i praktická škola v Soběslavi i v Táboře budou od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřeny.
  • V provozu jsou i naše chráněné dílny.
  • Čajovna - kavárna Rolnička je až do ukončení mimořádných opatření uzavřena.
  • Obchody dobré vůle jsou až do ukončení mimořádných opatření uzavřena. Jenom Obchod dobré vůle v táborské Světlogorské ulici i nadále funguje jako výdejní místo zásilek Zásilkovny v upravené otevírací době od pondělí do pátku od 13:00 do 17:00.

O změně či zrušení těchto mimořádných opatřeních Vás budeme informovat na našich webových stránkách a FB profilu. V případě nejasností a potřeby podrobnějších informací ohledně provozu sociálních služeb kontaktujte ředitele střediska Mgr. Karla Nováka na telefonu 606 447 689. Podrobné informace o provozu našich škol Vám dá ředitelka škol Mgr. Kamila Viktorová na telefonu 739 633 993.

Aktuální informace o tom, co se v Rolničce za časů koronaviru děje, se můžete dočíst v kapitole Novinky na těchto webových stránkách.

Přejeme všem našim klientům i jejich blízkým klid a rozvahu k překonání komplikovaného období a hlavně pevné zdraví. Těšíme se se všemi brzy na shledanou v plném provozu Rolničky.