OZDRAVNÝ POBYT MŠ

9. června 2022
OZDRAVNÝ POBYT MŠ
9. června 2022 - OZDRAVNÝ POBYT MŠ

V termínu od 30. 5. do 3. 6. 2022 naše MŠ absolvovala ozdravný pobyt v Častrově. Tématem bylo „Putování za sluníčkem“.  Děti přes kouzelnou obruč vstupovaly do každodenních dobrodružství, která se točila kolem rostlin, zvířat a lidí.

Dny byly plné sportu, her, dlouhých tematických procházek a dovádění na dětských hřištích. Zblízka děti viděly slepice, krávy, koně, ptačí hnízda a lupou mohly sledovat i život v trávě. Vyráběly jsme papírové ptáčky, duhu, amulety ze samotvrdnoucí  hmoty a souhvězdí z přírodnin. Největší úspěch měla ovšem cesta za pokladem a výlet do Kamenice nad Lipou, kde jsme navštívily cukrárnu, muzeum hraček a zámek.  Stihly jsme i aktivity spojené se Dnem dětí organizované obcí Častrov a také městem Kamenice nad Lipou.

Celý pobyt se nesl ve znamení výborné nálady, dobrého jídla a krásného počasí.

Náklady na ozdravný pobyt byly hrazeny z EVROPSKÉ UNIE, z Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.