Pojďte s námi do Betléma!

18. prosince 2018

Diakonie Rolnička, Karromato a farní sbor ČCE Soběslav
Vás srdečně zvou na tradiční

Živý betlém

Pojďte s námi do Betléma!
18. prosince 2018 - Pojďte s námi do Betléma!

Putování za vánočním příběhem
zahájíme v neděli 23. prosince v 16.00 hodin
u hospody Hvížďalka

Těšit se můžete na setkání s přáteli,
vystoupení pěveckého sboru Anonym Voice,
ztvárnění vánočního příběhu, průvod ke kapličce na Svákově
a anděly na vodě. Na začátku putování bude možné si zakoupit
svařené víno, teplou medovinu nebo čaj na zahřátí.
Na závěr si budete moct od jesliček odnést betlémské světlo.
Na cestu k Betlému je vhodné si přinést vlastní baterku.

Děkujeme za podporu:
Městu Soběslav, Správě města Soběslavi, Městské policii a dobrovolníkům, kterých je mnoho...