Projekt Vodní dům a Včelí svět Hulice

2. května 2022

Mas Lužnice z.s. (Místní akční skupina), jejímž členem je i město Soběslav nám v rámci Místního akčního plánu (MAP II) ORP Soběslav financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů v Operačním programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ umožnil zrealizovat vzdělávací projekt v rámci naší školy.

Jako první z plánovaných projektů jsme zrealizovali ve středu 20. dubna 2022 návštěvu „Vodního domu“ a „Včelího světa“ v obci Hulice nedaleko Zruče nad Sázavou. Tyto jsme vybrali po důkladném zvážení, neboť jsme hledali společné téma enviromentální výchovy, které by bylo obsaženo ve školním vzdělávacím plánu všech zúčastněných tříd a zároveň jsme usilovali i o to, aby si žáci prohloubili učivo zábavnou interaktivní formou a „prožili“ jiným způsobem než jim lze poskytnout v běžné výuce. Akce se zúčastnilo 24 žáků ze 3 tříd základní školy speciální a 1 třída praktické školy.

Projekt Vodní dům a Včelí svět Hulice
2. května 2022 - Projekt Vodní dům a Včelí svět Hulice

Vodní dům v Hulicích postavil a provozuje Český svaz ochránců přírody Vlašim u přehradní nádrže Švihov. Nabízí několik vzdělávacích programů vhodných pro různé věkové skupiny dětí mateřských škol a žáků základních i středních škol. Naši žáčci byli nadšení. Mohli vnímat, zkoušet a intenzivně prožívat. Poslouchali zvuky vody, krmili raky, ochutnávali různé druhy vody, vyráběli mraky, sledovali, jak funguje povodí českých řek, a ke kterým úmořím patří, ve venkovním atriu uváděli pomocí mechanických strojů a vlastní energie do pohybu proud vody, a přitom odkrývali mnohá tajemství sladkovodního světa, a samozřejmě si mohli prověřit i své znalosti v různých kvízech.
Po dobrém obědě, který připravily pečující maminky, jsme se vydali do cca kilometr vzdáleného „Včelího světa.“ Ani ten nás v ničem nezklamal.

Ve střední Evropě unikátní expozice „Včelí svět“ je umístěna v budově staré školy, což už samo o sobě nabízí krásnou metaforu a lepší místo snad nešlo ani zvolit.  Vždyť rojení včel a bzučení v úle se v lecčems podobá škole plné dětí.
Vynikající lektorky obdivuhodně udržely po celou dobu téměř 2 hodin pozornost dětí. Atraktivní a zábavnou formou je seznámily se životem včelího společenstva, včelími produkty a prací včelařů. Děti postupně procházely velkou maketou včelího úlu a během této cesty poznávaly a zkoušely vše, co jim expozice nabízela. Některé z nich to tak pohltilo, že v průběhu spontánně třepetaly pažemi jak včely křídly. Na závěr nechyběla ani ochutnávka medu z vlastního úlu (a ten jsme si na zahradě také prohlédli včetně živých včel), vlastnoruční výroba svíček z včelího vosku a nákup v úžasně lákavém a voňavém včelím obchůdku.

Krásně jsme si to užili včetně kolegyň, protože vůbec nikdo „nezlobil“.

Bohatství zážitků a vědomostí chceme dále využívat v další výuce, při výrobě pomůcek a výukových materiálů, protože i pro nás pedagogy byly nápady velmi inspirující. Vraceli jsme se unavení, ale naplnění a spokojení. Vodní dům a Včelí svět můžeme všem jen doporučit.

Za kolektiv žáků i kolegů děkuji Mas Lužnice z. s., který nám umožnil uskutečnit velmi zajímavý projektový den, který můžeme i dále zúročit.
Za žáčky i kolegy příspěvek napsala Mgr. Daniela Vaňková, 29. 4. 2022