Provoz Základní školy speciální Rolnička obnoven

28. května 2020
Provoz Zák
28. května 2020 - Provoz Základní školy speciální Rolnička obnoven

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků,

v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 bude s účinností od 1. června 2020 umožněna osobní přítomnost žáků Základní školy speciální Rolnička navštěvující 1. – 10. ročník.

Vyučování bude probíhat maximálně v rozmezí od 8,00 – 13,00 hodin. Stravování bude zajištěno stejným způsobem jako před uzavřením škol – prostřednictvím školní výdejny a za zvýšených hygienických opatření.

Škola je vybavena bezkontaktními dávkovači dezinfekce při vstupu do budovy a je zajištěn zvýšený pravidelný úklid a dezinfekce předmětů a ploch.  Roušky nejsou pro žáky povinné. Pracovníci školy se po budově pohybují v rouškách. Při dopomoci při stavování mají k dispozici též ochranné štíty.

Vaše děti si ráno přebereme a odpoledne předáme ve vstupním vestibulu školy. Před zahájením docházky dětí do školy budete požádáni o vyplnění Čestného  prohlášení, které naleznete v příloze.

V případě dotazů k provozu konkrétních úseků střediska se obracejte na vedoucí pracovníky těchto pracovišť. Kontakty na ně naleznete zde.