Rolnička pomáhá i díky podpoře Jihočeského kraje

6. října 2021

Diakonie Rolnička se snaží nabídnout dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám komplexní služby, které je mohou provázet takřka celým jejich životem. Proto Rolnčika neposkytuje jen sociální služby, ale provozuje i chráněné dílny, službu dopravy a dobrovolnické centrum. Právě poslední dvě jmenované služby můžeme provozovat i díky podpoře Jihočeksého kraje.

Rolnička pomáhá i díky podpoře Jihočeského kraje
6. října 2021 - Rolnička pomáhá i díky podpoře Jihočeského kraje

Podporu čerpáme díky dotačnímu programu Jihočeského kraje - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2021 jsme z tohoto programu získali podporu dvou projektů, každý z nich byl podpořen čásTkou 200 tisíc Kč.

Projekt "Dostupnost služeb Rolničky" je určen na financování naší doplňkové služby dopravy, díky níž jsou všechny naše služby dostupné těm, kdo je potřebují. Rolnička vlastní 4 mikrobusy, které denně při obsluze 6 tras najedou 950 km. Službu dopravy pravidelně využívá 40 dětských i dospělých klientů. Díky vlastní dopravě mohou naši klienti využívat potřebné sociální služby, ale také navštěvovat základní školu speciální nebo praktickou školu, která při Diakonii Rolnička funguje. Zároveň zůstává zachovaný přirozený kontakt s rodinou, která by bez dostupnosti ambulantních služeb musela volit pobytovou službu. Podpora ze strany Jihočeského kraje je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá zachovat potřebný rozsah služby a zároveň i finanční dostupnost služby pro rodiny našich klientů.

Jihočeský kraj podpořil také projekt "Dobrovolníci mění svět", jehož cílem je zajistit provoz dobrovolnického centra Diakonie Rolnička. Stejně jako služba dopravy, není dobrovolnické centrum registrovanou sociální službou, na jejíž provoz by bylo možné čerpat nárokové dotace státu. Stejně jako doprava i dobrovolnické centrum nám pomáhá k tomu, aby naše služby byly kompletní. Vyhledává, školí a vede dobrovolníky z řad středoškolských studentů, kteří pak pomáhají dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého Táborska, tam kde to milující rodina ani profesionální sociální služby nedokáží. Stávají se pro ně prvními kamarády, díky nimž mohou trávit svůj volný čas podobně jako jejich zdraví vrstevníci. Tím pomáhají předcházet sociálnímu vyloučení lidí s postižením a zároveň odlehčují pečující rodině. Služeb dobrovolnického centra využívají klienti mimo Rolničku. Podpora Jihočeského kraje je využita na úhradu mzdy koordinátorky dobrovolníků a je pro nás důležitým finančním zdrojem pro zachování rozsahu dobrovolnické činnosti.

Děkujeme!

jihocesky-kraj