Rolnička pořádá turnaj v integrované Boccie.

14. března 2017

Diakonie Rolnička pořádá v květnu velký turnaj v integrované Boccie.

Tato myšlenka se nám v hlavách rodila již delší dobu. Velkou inspirací pro nás byly turnaje v Českých Budějovicích a Frymburku. Ale až po získání sponzorského daru od firmy BANES, si můžeme tento projekt dovolit. Samozřejmě, že takový turnaj se dá pořádat i bez větších finančních prostředků, ale my chceme iBocciu a město Soběslav propagovat na úrovni, která se dá svým rozsahem a zabezpečením srovnávat s podobnými sportovními událostmi.

Rolnička pořádá v květnu velký turnaj v integrované Boccie.
14. března 2017 - Rolnička pořádá turnaj v integrované Boccie.

Před hlavním turnajem pořádáme Školské kolo, kde pozveme děti ze základních škol ze Soběslavi a okolí. Cílem je nejenom propagovat iBOCCIU, ale také zapojit děti do sportování, kde si můžou upevnit kamarádství a soudržnost mezi sebou. „Třešničkou na dortu“ pro účastníky tohoto kola je, že družstvo na 1. a 2. místě postoupí do hlavního turnaje J.

Jsme velice rádi, že záštitu nad turnajem převzal starosta města Soběslavi a náš velký turnaj tak můžeme nazvat „O putovní pohár starosty města Soběslav“. Zúčastní se ho 12 týmů z celého jihočeského kraje.

Přípravy na turnaje pomalu finišují a já chci moc poděkovat panu starostovi Ing. Jindřichu Bláhovi, panu Mgr. Michalu Pánkovi ze Spartaku a zástupci ředitele Gymnázia Soběslav panu Mgr. Radimovi Jindrovi za součinnost při organizaci. Firmě BANES děkujeme za finanční podporu.

Takže napište si do diáře datum

12. května 2017, Sportovní hala TJ Spartak Soběslavi - ŠKOLSKÉ KOLO v iBoccii

17. května 2017, Sportovní hala TJ Spartak - 1. ročník turnaje v iBoccia „O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA SOBĚSLAV“.

Přijďte se na náš turnaj podívat a podpořit hráče, srdečně Vás zve Vaše ROLNIČKA.

iBoccie ZDAR   

napsal: Ing. Pavel Mádr – trenér iBoccii v Diakonii Rolnička