Rolnička slaví 25. narozeniny!

Zakládací listina Rolnička na sobě nese datum 14. září 1993. Letos tedy Rolnička oslaví 25. narozeniny a my bychom si společně s Vámi rádi zavzpomínali na to, co důležitého se během těch 25 let v Rolničce stalo.

Rolnička slaví 25. narozeniny!
Rolnička slaví 25. narozeniny!

14.září 1993: Byla založena Diakonie ČCE - středisko Rolnička v Soběslavi se sídlem v budově soběslavského učiliště v Jiráskově ulici. Zakladetelkou a první ředitelkou Rolničky byla Mgr. Ruth Šormová a jejím cílem bylo nabídnout rodinám dětí s postižením alternativu k ústavní péči.

1994: V lednu 1994 zahájila Rolnička provoz jako denní centrum pro 12 dětí s metnálním a kombinovaným postižením ze Soběslavi a nejbližšího okolí.

1995: MŠMT ČR zařadilo do sítě škol Církevní speciální školy pro žáky s více vadami při středisku Rolnička. Získali jsme první mikrobus pro naši službu dopravy a začali jsme denně svážet naše klienty do Rolničky.

1996: Otevřeli jsme chráněnou dílnu a získali jsme nový mikrobus značky Mercedes Benz. Rolnička má 41 klientů.

1997: Ruth Šormová odchází na mateřskou dovolenou, zastupující ředitelkou se stává PaedDr.Drahomíra Blažková,

1998: Zastupujícím ředitelem byl jmenován Pavel Kutil. Začínají nám být malé prostory v Jiráskově ulici, takže kupujeme více jak 100 let starý dům v centru města v Bezděkově ulici se záměrem vybudovat Dům pro dospělé klienty. Čeká nás jeho rekonstrukce v hodnotě 17 milionů Kč.

1999: Krácení dotace MPSV ČR přineslo úsporná opatření. Uspořádali jsme první adventní jarmark. Rolnička má 43 klientů.

2000: Začali jsme s rekonstrukcí domu v Bezděkově ulici.

2001: Město Soběslav nám nabídlo k užívání budovu bývalé základní školy v Mrázkově ulici. V září jsme se do nově zrekonsturovaných prostor přestěhovali. Rekonstrukce domu v Bezděkově ulici pokračuje. Novým zastupujícím ředitelm střediska se stává Mgr. Karel Novák.

2002: Začínáme aktivně shánět peníze na rekonstrukci Domu pro dospělé klienty a slovo "fundraising" tak pro nás přestává být cizím slovem. Uspořádáme první ročník veřejné poluční sbrky Rolničkové dny a prodejní benefiční kampaně ČCErolniČCE. Obě tyto aktivity běží dodnes. Také vytvoříme první strategický plán rozvoje Rolničky. Rolnička má 44 klientů.

2003:  Uspořádali jsme první jarní jarmark společně s „I MY“, o. p. s.

2004: Dokončili jsme rekonstrukci Domu pro dospělé klienty a 1. prosince zde zahájily svůj provoz chráněné dílny. Ze zastupujícího ředitele Mgr. Karla Nováka se stává ředitel, který Rolničku vede dodnes. Zahájili jsme provoz nové služby, a sice Centra denních služeb pro dospělé klienty.

2005: V podkroví domu v Bezděkově ulici jsme otevřeli první chráněné bydlení Rolničky a provoz zahájila i Čajovna - kavárna Rolnička. Škola se stává samostatnou právnickou osobou a její ředitelkou je jmenována Mgr. Kamila Viktorová.

2006: Naše školy se rozšiřují o praktickou školu s kapacitou 8 žáků. Činnost ukončuje představenstvo střediska a jeho úkol přebírá nová správní a dozorčí rada.

2007: Bez pomoci státu, jen z darů, výtěžků benefičních akcí, nadačních příspěvků a z podpory EU jsme dokázali dofinancovat rekonstrukci Domu pro dospělé klienty. Rolnička má 63 klientů.

2008: Zakoupili jsme byt 4+1 v běžné zástavbě města a začali v něm budovat nové chráněné bydlení. V Rolničce vzniká dobrovolnické centrum, které vyhledává, školí a vede dobrovolníky převážně z řad studentů.

2009: Chráněné bydlení se stěhuje z Domu pro dospělé klienty do nově zrekonstruovaného bytu v běžné zástavbě. Uvolněné podkrovní prostory domu začíná využívat Centrum denních služeb pro dospělé klienty.

2010: Kupujeme nový mikrobus pro naši službu dopravy. Mercedez, který nám věrně sloužil od roku 1996, už bohužel neni schopen dalšího náročného provozu. Zaregistrovali jsme v pořadí již čtvrtou sociální službu - Osobní asistenci.

2011:Vytvořili jsme 3 pracovní místa pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením na volném truhu práce.

2012: Pátou registrovanou sociální službou se stává Sociálně-terapeutická dílna. Kupujeme druhý mikrobus pro naši služby dopravy, protože jeden už nezvládá uspokojit poptávku po službě dopravy. Rolnička už má totiž 83 klientů.

2013: Slavíme 20 let exitence a otevíráme pobočku Rolničky v Táboře. Prostory v bývalé 8. ZŠ na Sídlišti nad Lužnicí ve Světlogorské ulici nám poskytlo Město Tábor. Táborské služby jsou určeny našim dospělým klientům a působí zde praktická škola, sociálně-terapeutická dílna a centrum denních služeb pro dospělé.

2014: Rosteme. Nestačí nám ani 2 mikrobusy ani stávající prostory chráněného bydlení. Darem se nám daří získat 3. mikrobus pro naši službu dopravy a otevíráme nový byt chráněného bydlení v Soběslavi. Služeb Rolničky využívá 106 klientů.

2015: Ve Světlogorské ulici v Táboře otevíráme první Obchod dobré vůle - obchod s věcmi z druhé ruky, který dává práci lidem s postižením a druhou šanci již nepotřebným věcem.

2016: Otevíráme druhý Obchod dobré vůle přímo v centru Tábora, ve Střelnické ulici. Na základě přání některých rodin našich klientů, začínáme nabízet odlehčovací pobyty pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením jako doplňkovou službu CDS pro dospělé.

2017: Darem získáváme 4. mikrobus pro službu dopravy. Při denním svozu naše mikrobusy najedou více jak 800 km. Otevíráme třetí Obchod dobré vůle, tentokrát v Soběslavi v Jirsíkově ulici. Rolnička pomáhá více jak 120 dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého Táborska.

2018: Šestou registrovanou službou se stává Odlehčovací služba. A samozřejmě slavíme 25. narozeniny.

Podrobné informace k historii Rolničky naleznete na tomto webu v kapitole Historie. Zavzpomínat s námi si můžete i prohlédnutím níže připojené galerie.

Bez pomoci mnoha dárců bychom to, co jste si přečetli na předchozích řádcích nedokázali. Oslavte 25. narozeniny Rolničky s námi a dejte Rolničce dárek k narozeninám!

darovací tlačítko