Rolnička začala poskytovat novou službu

2. března 2020

Diakonie Rolnička začala od března poskytovat 6. registrovanou sociální službu – odlehčovací službu ve formě ambulantní a terénní. Provoz této služby bude díky podpořenému projektu „Podpora rodin pečujících o děti a dospělé s postižením“ v letech 2020 – 2022 financován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.

Rolni
2. března 2020 - Rolnička začala poskytovat novou službu

Rolnička již několik let přemýšlí o tom, jak ulevit rodinám pečujícím o své blízké s postižením, aby tak předešla jejich vyčerpání. První krok k tomuto cílí jsme udělali v roce 2016, kdy jsme začali organizovat odlehčovací pobyty jako doplňkovou službu našeho Centra denních služeb. V roce 2018 se z této aktivity stala registrovaná sociální služba. Odlehčovací služba pobytová je však určena jen klientům starším 15-ti let a ne všem rodinám vyhovuje její pobytová forma. Potřebují ulevit jen na kratší dobu, odpoledne, večer či o víkedu, aby si mohli odpočinout, vyrazit za kulturou či sportem nebo vyřídit neodkladné záležitosti. K tomu ale při péči o blízkého s postižením nemají moc příležitostí.

Proto jsme v roce 2018 předložili Nadačnímu fondu Avast k podpoře projekt „Nejste v tom sami“, který nabízel rodinám dětí s postižením asistenci přímo u nich doma v době, kdy to nejvíce potřebují. K naší velké radosti byl projekt podpořen a my jsme tak až do konce roku 2019 mohli našim rodinám nabídnout nejen hlídání dětí v domácím prostředí, ale i možnost individuální a skupinové psychologické konzultace.

Už v průběhu realizace jsme přemýšleli, jak v projektu pokračovat. Proto jsem velmi přivítali, když MAS Lužnice na podzim 2019 vyhlásila výzvu na podání žádosti o dotaci z prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF ČR. Předložili jsme k podpoře projekt „Podpora rodin pečujících o děti a dospělé s postižením“. Naše žádost byla úspěšná a my díky tomu můžeme zahájit provoz další registrované sociální služby  - odlehčovací služby ambulantní a terénní.

Projekt poskytne přímou podporu rodinám pečujícím o závislé členy rodiny, konkrétně o děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením s cílem předcházení vyčerpání pečujících osob a zamezení umisťování lidí s postižením do ústavní péče.

Ambulantní terénní služba bude rodinám našich klientů k dispozici každý všední den od 16:00 do 19:00 v naší budově v Mrázkově ulici v Soběslavi. Pracovníci terénní odlehčovací služby budou dojíždět na území MAS Lužnice přímo do rodin klientů v době, kdy to rodiny budou nejvíce potřebovat. Cílem služby je nabídnout pečujícím čas na odpočinek, návštěvu kulturní či sportovní akce nebo zařízení neodkladných záležitostí. Kromě provozu sociální služby nabídneme i nadále pečujícím rodinám možnost individuální i skupinové psychologické konzultace.

V rámci podpořeného projektu proběhne i vzdělávání pracovníků v sociálních službách a jejich supervize.

Projekt „Podpora rodin pečujících o děti a dospělé s postižením“ (reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015706) je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.

OPZ_barevne                                                                        logo MAS LUžnice