I u nás se sportuje! Klienti našeho centra denních služeb a odlehčovací služby v Táboře si mohli v 21. května vyzkoušet překážkový běh na čas, kde pro ně byly připravené různé disciplíny, jako například: přeskok přes překážku, slalom, balancování s míčkem, hod míčkem na cíl a nebo Petang. Svoje sportovní schopnosti si přijeli poměřit i klienti z denního centra v Soběslavi. Počasí nám přálo a tak se našel čas i na malé občerstvení a posezení u kávy. Diplomy a sladká odměna byla hezkou tečkou na konci dne!