Rok 1993

Rolnička vznikla r.1993 z iniciativy několika jednotlivců, na podnět rodičů dětí s postižením ze Soběslavi a okolí, a to v prostředí Českobratrské církve evangelické. Součástí Diakonie ČCE se stala jako samostatné středisko s právní subjektivitou dne 14. září 1993. V tomto období jsme získali do pronájmu prostory bývalého internátu SOU technického v Jiráskově ulici v Soběslavi a připravovali jsme se organizačně, technicky, finančně i personálně na zahájení provozu. nahoru