Rok 1994

1. ledna byl zahájen provoz Rolničky. Rolnička měla 12 klientů, především dětí s mentálním a kombinovaným postižením, a to ze Soběslavi a blízkého okolí. Ředitelkou byla jmenována Mgr. Ruth Šormová, kromě ní v Rolničce působilo ještě 6 zaměstnanců. Začalo pracovat první 7členné představenstvo střediska, jeho předsedou byl zvolen MUDr.Jan Chabr, místopředsedou Ing.Stanislav Dvořák. Rolnička pracovala jako sociální zařízení, stacionář, ovšem od počátku usilovala o vzdělávání svých klientů. V prvním roce činnosti jsme pracovali s provozním rozpočtem v objemu 1.232.556 Kč, přičemž celkové náklady činily 1.337.551 Kč. Ztráta tedy představovala 104.995 Kč. Ve skutečnosti byly však příjmy o 100.000 Kč vyšší, protože tato částka z dotace MPSV ČR pro rok 1994 byla středisku poskytnuta zálohově již koncem roku 1993. Skutečná ztráta tedy činila pouze 4.995 Kč. Již v prvním roce své existence uspořádala Rolnička řadu mimořádných akcí. Byly mezi nimi např. výlet do Prahy na Matějskou pouť, návštěva ZOO v Hluboké nad Vltavou, vodácký výlet na raftech po Lužnici, letní stanový tábor v Samopších na Sázavě, exkurze ve sklárnách v Chlumu u Třeboně či vánoční divadelní hra v soběslavském evangelickém kostele.