Rok 1996

Rok 1996 byl obdobím dalšího rozšiřování a změn. Byl zahájen provoz chráněné dílny, v září jsme otevřeli druhou třídu speciální školy. Bylo to možné díky rozšíření pronajatých prostor o další podlaží a díky tomu, že se nám podařilo vybudovat výtah a nájezdovou rampu pro vozíčkáře (náklady této investice představovaly 1.134 tisíc Kč).

Středisko získalo nový mikrobus značky Mercedez Benz, především díky velkorysému daru přátel z evangelického sboru i katolické farnosti v holandském Helmondu. Svozu využívalo 16 klientů z 10 obcí na Táborsku, denně ujel mikrobus více než 200 km.

V květnu byla Rolnička veřejně "vylosována" a získala od automobilové a.s. Škoda Mladá Boleslav darem automobil Škoda Felicia Combi.

Přibylo klientů, k 31.12. 1996 jich bylo v Rolničce 41 (21 chlapců a 20 dívek z 22 obcí okresu Tábor, z toho 30 klientů s postižením a 11 zdravých dětí). Ke konci roku v Rolničce pracovalo 21 zaměstnanců, z toho 4 provozní a 17 zapojených do přímé práce s klienty. V přepočtu na "plné pracovní úvazky" činil počet zaměstnanců na konci roku 18,8. Začali jsme využívat pomoci mužů, vykonávajících civilní službu, a ochoty asi 10 dobrovolníků. Počet členů představenstva se rošířil na 9, konalo se 6 řádných schůzí. Činnost a hospodaření kontrolovali v průběhu roku: inventarizační komise střediska, revizní komise představenstva, Finanční úřad Soběslav, Nejvyšší kontrolní úřad ČR.

Během roku se uskutečnila řada akcí, např. 3 týdenní pobyty v přírodě, 5 besed pro rodiče, studijní cesta 9 pedagogů z Rolničky do Holandska, účast na slavnostním předání ceny Výboru dobré vůle, návštěva zaměstnanců Rolničky ve středisku rakouské Diakonie v Gallneukirchen, "Rolničkování" – oslava Dne dětí v Soběslavi, výstava Rolničky v soběslavském muzeu, Vánoční divadelní hra v soběslavském evangelickém kostele…

Provozní náklady Rolničky činily v tomto roce 4.788 tisíc Kč, provozní příjmy pak 4.820 tisíc Kč.