Rok 1998

Od května byl novým zastupujícím ředitelem Rolničky jmenován Pavel Kutil. Od září se speciální škola rozrostla o třetí třídu.

Zakoupili jsme dům, vhodný pro náš projekt "Dům pro dospělé klienty" – chceme, aby v něm vznikly chráněné dílny, chráněné bydlení a čajovna pro veřejnost jako prostor integrace a setkávání. Více než sto let starý dům v Bezděkově ulici v centru Soběslavi je nyní ve vlastnictví střediska. Byla vypracována architektonická studie na jeho rekonstrukci a přístavbu.

Rolničku navštěvovalo 43 klientů, z toho 16 integrovanou školku, 17 speciální školu a 10 chráněnou dílnu. Šlo o 34 klientů s postižením a 9 zdravých. K 31.12.1998 pracovalo v Rolničce 25 zaměstnanců + 10 zaměstnanců chráněných dílen (ti jsou zároveň klienty stacionáře). Působili zde také dva muži na civilní službě. 17 zaměstnanců se v různé míře účastnilo vzdělávacích kursů a seminářů. Během roku se konalo 11 schůzí představenstva střediska. Kromě pravidelných interních kontrol a revizí provedla vRolničce kontrolu Okresní správa sociálního zabezpečení a také MPSV ČR. Kromě akcí, které se konaly i v předchozích letech a jež lze označit jako "tradiční", uspořádala Rolnička v dubnu.

Provoz stál Rolničku v tomto roce 5.350 tisíc Kč, příjmy činily 5.645 tisíc Kč.