Rok 1999

V tomto roce jsme museli přijmout mnoho úsporných opatření díky krácení dotace MPSV ČR (propuštění 2 kolegyň, snížení pracovních úvazků, zvýšení plateb klientů, snížení osobních ohodnocení zaměstnanců, omezení odměn, nákupů, příspěvků na obědy…). Snažili jsme se přitom co nejvíc zabránit přímému dopadu těchto opatření na klienty.

Přesto byl rok 1999 pro Rolničku úspěšný a služby se dále rozvíjely. Počet klientů zůstal nezměněn (43), počet zaměstnanců ke konci roku činil 22 (v přepočtu na plné pracovní úvazky 18,7) a 11 zaměstnanců chráněných dílen (v přepočtu na plné úvazky 6,9). Představenstvo Rolničky se sešlo k sedmi jednáním.

Provozní náklady představovaly 5.717 tisíc Kč, příjmy 5.845 tisíc Kč.

Díky dotaci Úřadu práce v Táboře jsme mohli zakoupit novou keramickou pec. Během roku jsme pořádali několik besed, Den otevřených dveří, brigádu na zahradě „Domu pro dospělé klienty„, 2.jarní rolničkový ples, výstavu prací klientů Rolničky na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, Rolničkování, společný táborák ke konci školního roku, výlety, Letní slavnost – kulturní týdenní happening s natáčením filmu "Antilopí muži", podzimní "setkání s keramikou" - výpal v "primitivní" peci. Jako každý rok se klienti Rolničky podíleli jako herci na vánoční divadelní hře. Místo tradiční adventní výstavy jsme uspořádali „Adventní rolničkovský jarmark„ na soběslavském náměstí. Dvakrát nás navštívili hosté z Helmondu v Holandsku.