Rok 2000

Na jaře zahájila stavební firma Spilka a Říha rekonstrukci "Domu pro dospělé klienty", jejíž celkové náklady byly vypočítány až na 17 milionů Kč. Podařilo se nám získat finanční prostředky pro I.etapu stavby. Je pro nás milé a zavazující, že projekt podpořila Česká televize zařazením Rolničky do Adventních koncertů.

V tomto roce jsme se přiblížili vyřešení prostorových problémů střediska. Díky dlouhodobě dobrým vztahům a spolupráci jsme se dohodli s Městským úřadem v Soběslavi na přestěhování celé Rolničky do prostor bývalé ZŠ v Mrázkově ulici. Rolnička tak do budoucna získá vyhovující bezbariérové prostory v klidném prostředí (učebny, tělocvična, zahrada…).

Podrobněji nyní zpracováváme a vyhodnocujeme veškeré informace o klientech (individuální vzdělávací programy). Podpořili jsme integraci dalších dvou klientů do běžné základní školy. Tradiční akce se i v tomto roce vydařily. Třetí jarní rolničkový ples podpořili svou účastí i herci pražského divadla Studio Ypsilon Martin Dejdar, Jitka Schneiderová a Petr Vacek. Letní slavnost v duchu starého Egypta proběhla ve spolupráci s o.s. Jurta. Ruth Šormová se za Rolničku zúčastnila studijní cesty delegace Diakonie do Minnesoty v U.S.A. 26.listopadu vysílala Česká televize v přímém přenosu Adventní koncert z Břevnovského kláštera, jehož výtěžek je určen projektu Rolničky "Dům pro dospělé klienty". Adventní jarmark byl plný nápadů a hezkých zážitků a vánoční divadelní hra v podání klientů Rolničky i dalších dětí a mládeže naplnila na Štědrý den kostel ČCE v Soběslavi.

Vzniklo občanské sdružení "I MY – společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením". V rámci diskuse o "kvalitě služeb" proběhla v Rolničce externí supervize a rozsáhlý sociologický výzkum "Rolnička 2000".

K 31.12. 2000 měla Rolnička 46 klientů (36 s postižením, 10 zdravých) a 26 zaměstnanců (přepočtený stav 23,2 + 11 zaměstnanců chráněných dílen z řad klientů střediska). Jedenáctičlenné představenstvo se sešlo ke svému jednání devětkrát.

Provozní hospodaření skončilo vyrovnaně, náklady i výnosy činily 6.615 tisíc Kč.