Rok 2001

Rok 2001 byl pro Rolničku v mnoha ohledem rokem změn. Pokračovala rekonstrukce domu pro dospělé klienty, v březnu jsme z rukou ředitele České televize převzali šek na částku 1.958 tisíc Kč - výtěžek televizního adventního koncertu. Vzhledem k přestavbě soběslavského kulturního domu jsme místo jarního plesu jsme v květnu "Rolničkovskou tancovačku" – zábavu v Dráchově.

Dočkali jsme se i dlouho připraveného řešení prostorových problémů. Rolnička získala do dlouhodobého pronájmu od města Soběslav budovu bývalé ZŠ v Mrázkově ulici, a to za velmi výhodných podmínek. V období letních prázdnin byly provedeny nezbytné stavební úpravy, proběhlo velké stěhování a díky velkému nasazení zaměstnanců Rolničky a pomoci rodičů klientů bylo možné před zahájením nového školního roku upravit a vyzdobit i interiéry. Od září má tedy Rolnička nové sídlo.

Pořádání "letní slavnosti" se tentokrát ujalo občanské sdružení Jurta a zájemci z Rolničky díky tomu strávili týden v létě jako hosté v Nebočadech u Děčína. Od 1.října má Rolnička nového prozatímního ředitele, jímž byl jmenován Mgr.Karel Novák. Při promýšlení personálních záležitostí jsme se zabývali i zabezpečením oblasti práce s veřejností (public relations – PR) a získávání prostředků (fund-raising – FR).

K 31.12.2001 navštěvovalo Rolničku 48 klientů a pracovalo v ní 36 zaměstnanců, z toho 4 na mateřské dovolené a dva pracovníci civilní služby (přepočtený počet úvazků 32,36). V novém školním roce zahájilo své funkční období nově zvolené představenstvo střediska. Předsedou představenstva byla zvolena Kateřina Růžičková a místopředsedou Karel Novák. Během roku 2001 se představenstvo sešlo osmkrát k řádnému a třikrát k mimořádnému zasedání.

Provozní náklady v roce 2001 představovaly 8.462.219,- Kč, příjmy činily 8.408.997,- Kč. Hospodaření tedy skončilo se ztrátou ve výši 53.222,- Kč.