Rok 2002

Rok 2002 se odehrál především ve znamení příprav několika benefičních akcí na podporu dokončení rekonstrukce "Domu pro dospělé klienty". Od března se získávání zdrojů (fundraisingu) a práci s veřejností (public relation) začaly věnovat dvě pracovnice Rolničky – Ruth Šormová jako koordinátorka FR a PR a Lída Borská jako asistentka.

Jarní Rolničkovský ples  se opět vrátil do opravených prostor kulturního domu Národ v Soběslavi. Svou účastí jej podpořili herci divadla Ypsilon pánové Jiří Lábus a Petr Vacek a herec divadla Vizita pan Jaroslav Dušek. Pořádáním plesu se nám podařilo získat více než 100.000 Kč určených na nákup oken do "Domu pro dospělé klienty". V této částce byl zahrnut podíl ze vstupného, dary od sponzorů plesu a výtěžek veřejné sbírky.

Pátek 31. května patřila soběslavská plovárna jako tradičně dětem, které se zde sešly na Rolničkování  – oslavu u příležitosti Dne dětí.

V červenci nám byly uděleny dva granty EU, díky nimž jsme získali téměř 4 miliony korun na stavbu "Domu pro dospělé klienty" a další finance na pořádání benefičních akcí na podporu tohoto projektu .

Na přelomu července a srpna se uskutečnila Letní slavnost, tentokrát na téma pravěk. Ve stejném čase přijelo do Rolničky 9 zahraničních dobrovolníků, kteří nám pomáhali s venkovním nátěrem stávající budovy střediska.

Na podzim jsme zahájily sbírkovou akci Rolničkové dny 2002. Sbírka byla pořádána vždy první týden v říjnu, listopadu a prosinci v několika městech táborského regionu. Celkový výtěžek sbírky byl 253.000 Kč a byl určen na dokončení rekonstrukce "Domu pro dospělé klienty".

Za stejným účelem jsem v adventním čase uspořádali sbírku v rámci Českobratrské církve evangelické nazvanou ČCErolniČCE . Jejím pořádáním jsme získali 100.000 Kč .

Na Štědrý den se opět naši klienti účastnili jako herci vánoční hry v evangelickém kostele, tentokrát s názvem "...aby nás nezahanbil osel, vůl a kráva" .

K 31. 12. 2002 navštěvovalo naše středisko 49 klientů a pracovalo v něm 33 zaměstnanců, z toho 4 na mateřské dovolené a dva pracovníci civilní služby.