Rok 2006

Lednem 2006 zahájila chráněná dílna druhý rok své působnosti v novém Domě pro dospělé klienty a už ví, kde mají co najít. Jinak se, kromě toho, že mrzlo, až praštělo, a přes závěje sněhu nebylo téměř vidět, v Rolničce v zimních měsících nic mimořádného nedělo.

1.dubna 2006 jsme chtěli ukončit zimní spánek uspořádáním jarního jarmarku, ale postavila se nám do cesty velká voda. Jinak klidné řeky Lužnice zaplavily vše, co jim přišlo do cesty. A nám přišlo tak trochu netaktní bezstarostně si vítat jaro na soběslavském náměstí, když někteří naši spoluobčané vylévali z obýváků vodu.

18. května 2006 dokázalo 176 dobrovolníků s 88 kasičkami během 5. ročníku veřejné sbírky Rolničkový den  prodat v ulicích 4 jihočeských měst 7.000 rolniček a získat tím na rekonstrukci Domu pro dospělé klienty 141.877,- Kč. Pořádáním všech pěti ročníků této veřejné sbírky jsme na výše zmíněný účel již získali  853 tisíc Kč.

Tentokrát k nám bylo počasí milostivé a my jsme v pátek 2. června přivítali na soběslavské plovárně více než 700 dětských i dospělých návštěvníků naší tradiční oslavy ke Dni dětí „Rolničkování“ . Soutěžilo se, malovalo na obličeje, jedlo, koukalo a zkoušelo různé činnosti a to od šesté hodiny večerní do půl deváté. O něco později vyrazil na cestu dlouhatánský lampiónový průvod, který na dlouhou dobu zastavil dopravu na silnici E55 a jehož cílem bylo soběslavské náměstí. Tam bylo Rolničkování ukončeno záplavou barevných jisker ohňostroje.

31. července – 4. srpna se konala 10. Letní slavnost  (týdenní tvůrčí dílna pro dospělé klienty), při které se sochalo.

4. září zahájilo školní docházku 42 žáků v rolničkových školách, přičemž 8 z nich bylo studenty nově otevřené praktické školy. Otevření praktické školy  bylo zásluhou ředitelky škol Mgr. Kamily Hnojnové, která o této novince napsala do 8. rolničkovského zpravodaje (červen 2006): „Co nového ve škole? Myslím, že mezi nejdůležitější události bude patřit zařazení praktické školy do rejstříku  škol a školských zařízení. Rolnička tedy má i střední školu, do které mohou být přijati žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální (nový název pro dřívější pomocnou). V praktické škole  je možné  studovat jeden rok, v ojedinělých případech i dva roky. Žáci zde pokračují ve upevňování a prohlubování učiva z pomocné školy a zároveň se připravují na budoucí práci v chráněných dílnách, ve kterých probíhají i vlastní praktická cvičení. Ti žáci, kteří ani po absolvování praktické školy nebudou moci pracovat v chráněných dílnách si zde budou osvojovat základní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě. Kapacita naší praktické školy je 8 žáků a v příštím školním roce by zde mělo studovat 5 absolventů naší školy.“

V září byly Leonnie a Hanna vystřídány hned trojicí německých dobrovolnic Viviane Horst, Magdalena Köppl  a Jennifer Miller,  rovněž přijeli na jeden rok do Rolničky, aby zde každý den  za stravu a střechu nad hlavou pomáhaly v běžném provozu v přímém kontaktu s klienty a zároveň se potýkaly s nástrahami nelehkého českého jazyka. Viviane sice po 3 měsících odjela z vážných rodinných důvodů domů, ale ani její pomoc nelze považovat za bezvýznamnou. I jejich přítomnost nám zprostředkovalo občanské sdružení Servitus. Přítomnost dobrovolnic v organizaci byla financována z programu Evropského společenství „Mládež“.

1.října byla zahájena realizace projektu „Zvýšení pracovní integrace lidí s mentálním a kombinovaným postižením“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Díky tomuto grantu byl finančně zajištěn další rok a půl provozu Čajovny – kavárny Rolnička. A 26. října tomu byl právě rok, co byla otevřena Čajovna – kavárna Rolnička jako zácvikové pracoviště pro 10 lidí s postižením. O rok později v ní vznikla 4 chráněná pracovní místa (obsazena byla 3).

Uspořádali jsme 5. ročník adventní benefiční kampaně ČCErolniČCE, do níž se zapojilo 84 farních sborů ČCE, 33 jednotlivců a 8 dalších organizací a ti všichni dohromady si zakoupili zboží v celkové hodnotě 141.110,- Kč. Čistým ziskem, který bude v roce 2007 započítán jako příjem na rekonstrukci Domu pro dospělé klienty, je 77.457,- Kč.

16. prosince jsme všechny pozvali na 8. ročník Vánočního rolničkovského jarmarku .

Kromě výše zmíněných událostí jsme se po celý rok 2006 poctivě připravovali na platnost nového zákona o sociálních službách a na s ním související zavádění standardů kvality sociálních služeb do provozu střediska. To, zda se nám to podařilo, nechť posoudí sami uživatelé našich služeb.

A nakonec několik obvyklých čísel: Během roku 2006 poskytovalo středisko své služby celkem 62 dětským i dospělým klientům, z čehož 41 bylo zároveň žáky našich speciálních škol. Ve středisku pracovalo 21 zaměstnanců poskytujících služby v rámci centra denních služeb, chráněného bydlení či chráněné dílny. V chráněné dílně bylo zaměstnáno 16 zaměstnanců se zdravotním postižením a 4 lidé s postižením pracovali  na chráněných pracovních místech. Školy zaměstnávaly 16 pracovníků.

V roce 2005 dosáhly provozní náklady výše 10.931 tisíc Kč a provozní výnosy 10.941 tisíc Kč (hospodářským výsledkem byl tedy zisk 10 tisíc Kč). Náklady i výnosy škol shodně činily 5.266 tisíc Kč.