Rok 2010

Rok 2010 byl sedmnáctým rokem existence Rolničky. I k němu patří radosti a starosti každodenního provozu, ale i návštěvy kulturních i sportovních představení, jízdy do bazénu, společné výlety, přespávání v Rolničce, soutěže, zábava. Nechyběly ani oblíbené týdenní pobyty.

V tomto roce jsme registrovali čtvrtou sociální službu, k centru denních služeb pro děti a mladistvé, centru denních služeb pro dospělé a chráněnému bydlení přibyla služba osobní asistence. Na počátku února jsme zahájili projekt na podporu pracovní integrace mladých lidí s mentálním a kombinovaným postižením z Táborska. Chráněné bydlení je opět v plném počtu, ve dvou bytech bydlí nyní šest dospělých lidí. Chráněná dílna v průběhu roku pracovala na stálé produkci, ale i na inovacích výrobního programu. Zajímavou novinkou jsou třeba husitské suvenýry meče a pavézy, a nebo první krůčky sítotisku a tedy nová trička s originálním potiskem.

Uspořádali jsme tradiční akce - Jarní a Vánoční jarmark v Soběslavi, oslavu Dne dětí Rolničkování, veřejnou sbírku Rolničkové dny a adventní kampaň s prodejem vánočních výrobků ČCErolniČCE. Jednotlivé sbory ČCE nám opět v rámci této kampaně vyjádřily silnou podporu, za což jim ze srdce děkujeme. Výtěžek kampaně dosáhl 169 524 Kč a o více než 20 000 Kč překonal ročník předchozí. S obrazy z výtvarného kroužku a výrobky chráněné dílny jsme se za doprovodu Jaroslava Duška vypravili do pražského Divadla Kampa a v Táboře jsme uspořádali benefiční koncert Jiřího Stivína a manželů Havlových. Nově jsme si navíc vyzkoušeli dvě internetové aukce a s cílem poděkovat dobrovolníkům a všem pomáhajícím lidem jsme v září uspořádali společně s A.J.V.A. o.s. týdenní festival s názvem DOBRO VOL. Nechyběl ani pravidelný kulturní program v čajovně Rolnička. Nadále jsme vedli dobrovolnické projekty Rolničky a nově v soběslavské knihovně otevřeli i dobrovolnický klub nejen pro seniory, kteří mají chuť poznat a zkoušet něco nového.

S pomocí mnoha dárců jsme zakoupili nový žlutý mikrobus, který jsme oficiálně předali dětem 1. září jako dárek k novému školnímu roku.

V průběhu roku vystřídal dosavadního faráře soběslavského sboru Českobratrské církve evangelické nový farář pan Richard Dračka, který se do Soběslavi přestěhoval i se svou rodinou. I pan Dračka opět společně s místním sborem ČCE spolupracuje na akcích Rolničky, jako byl třeba druhý ročník Betlémského průvodu Soběslaví a dochází na biblické hodiny v Rolničce.