Rok 2011

Rolnička je k dispozici klientům z Táborska a jejich rodinám již 18-tým rokem. Všichni už vědí, že v průběhu roku zažijí nejen běžnou práci na sebezdokonalování formou učení nebo práce v dílně. Těší se i na legraci a nové zážitky při návštěvách kulturních a sportovních akcí, bazénu, výletů nebo soutěží a akcí, které pořádáme přímo v Rolničce. Velkou výzvou pro všechny jsou samozřejmě týdenní pobyty klientů bez rodin v letním období s dobrovolnickým centrem.

Úspěchem roku 2011 bylo vytvoření 3 nových pracovních míst pro osoby s mentálním postižením na volném trhu práce, které se podařilo díky projektu EU Rozvoj pracovní integrace OZP v táborském regionu. Byl vypracován a schválen třetí strategický plán, který určuje priority střediska na období roků 2011 až 2013. Chráněná dílna rozšířila svou spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a podílí se na vývoji a výrobě pomůcek pro výuku historie při školních exkurzích v muzeu. Služba osobní asistence při výuce osvědčila svou potřebnost, spokojeni jsou jak žáci, tak jejich učitelky. Centra denních služeb pro děti a mladistvé i pro dospělé průběžně upravují a rozvíjejí nabídku aktivit, stejně jako chráněné bydlení a čajovna-kavárna.

Veřejná sbírka dárcovské SMS rozběhla od března další kolo, které má povolení až do roku 2014. Jarní sbírková akce Rolničkové dny byla opět úspěšná, s pomocí dobrovolníků jsme v 10-ti městech získali 190 096 Kč. Na podzim jsme opět uspořádali kampaň s prodejem vánočních výrobků ČCErolniČCE, tentokrát s výtěžkem 140 912 Kč. Velké poděkování zde patří seniorům i jednotlivým sborům ČCE, kteří se na tomto výsledku především podíleli.

V červnu jsme uspořádali první benefiční koncert pro Rolničku v Českých Budějovicích. Ačkoliv byl začátek poznamenán nečekanou evakuací kvůli nahlášení bomby, Lenka Dusilová, kapela Trio i představení dětí z Rolničky navodily velmi rychle opět příjemnou atmosféru.

V prosinci se již po páté konala dražba v Praze, tentokrát pod názvem Pomáhat není nuda. Divadelní představení Rolničky Červená Karkulka pobavilo všechny přítomné a improvizátorské umění Jaroslava Duška při dražbě tomu dodalo krásnou tečku. 

Proběhly i tradiční akce Rolničky jako jarní a vánoční jarmark, oslava Dne dětí Rolničkování nebo poděkování  dobrovolníkům a dalším pomáhajícím formou  festivalu DOBRO VOL.

V dubnu jsme zahájili provoz nových webových stránek Rolničky, čímž jsme se sjednotili s rodinou stránek Diakonie ČCE.