Rok 2013

Rok 2013 byl pro Rolničku jedním z těch důležitějších. Postaraly se o to dvě věci, které jsou každá sama o sobě zásadní. Rolnička v tomto roce oslavila 20 let od svého založení a prokázala tak svou neobyčejnou životaschopnost a zejména potřebnost na Táborsku. Toto výročí oslavila v září Zahradní slavností, na které se sešlo mnoho současných i minulých zaměstnanců, klientů, spolupracujících organizací i příznivců Rolničky. Děti z divadelního kroužku Rolničky se zde představily v novém představení Pomáda a obrovský aplaus, který se rozléhal po jejím ukončení, by jim určitě záviděl kdekterý profesionální herec. Oslavami provázel dlouholetý přítel a podporovatel Rolničky Jaroslav Dušek, na podiu se vystřídaly osobnosti jak z blízkého okolí tak například šaman Hivshu, který přijel až z Grónska.

Jako dárek si kromě oslav Rolnička nadělila i rozšíření svých aktivit – rozhodla se založit svou pobočku v Táboře. V září tak premiérově otevřela své služby v krásných prostorech bývalé 8. základní školy na Sídlišti nad Lužnicí. Dospělí lidé s mentálním postižením zde mohou navštěvovat sociálně terapeutickou dílnu a praktickou třídu Speciálních škol Rolnička, která zde také otevřela své pracoviště. Poblíž pobočky Rolnička získala ve spolupráci s městem Tábor dva byty, které upravila pro chráněné bydlení 6 osob vyžadující podporu .

Od ledna také začala zajišťovat dopravu svých klientů do Rolničky a zpět domů pouze vlastními silami. Díky projektu Daruj správně rozšířily vybavení aut dvě speciální autosedačky, které umožňují pohodlnou a bezpečnou jízdu i dětem s těžším typem postižení. K úspěšným akcím se přidal i 13. ročník veřejné sbírky Rolničkové dny, díky kterému jsme získali přes 200 tisíc korun na nákup dalšího chráněného bytu v Soběslavi. Ani v létě jsme nezaháleli a rekonstruovali jsme čajovnu-kavárnu Rolnička v Soběslavi. Nový interiér prostor provzdušnil a police na stěnách umožňují vystavit více výrobků chráněné dílny, které jsou zde ke koupi. Na podzim proběhl v režii dobrovolnického centra Rolničky další ročník konference Dobrovolnictví v obci – jak na to? Spektrum akcí pro veřejnost doplnily tradiční jarní jarmark a vánoční trh. Oslavu dne dětí Rolničkování bohužel postihly povodně, takže se musela přesunout do kulturního domu Národ, ale na atmosféře to akci rozhodně neubralo. Poslední velkou akcí pro veřejnost před koncem roku byl benefiční večer v divadle Kampa, kde se nám podařilo získat téměř 100 tisíc korun na podporu chráněného bydlení.