Rok 2014

Rolnička již více jak 20 let poskytuje služby konkrétním dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a neustále se snaží své služby rozvíjet dle aktuálních potřeb svých klientů. Ani rok 2014 nebyl výjimkou.

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu klientů jsme potřebovali rozšířit kapacitu služeb dopravy. Díky získanému daru se nám skutečně podařilo rozšířit náš vozový park o další mikrobus – sedmimístný automobil značky VW Transporter. Máme tedy teď již tři mikrobusy s celkovou kapacitou 25 míst, které denně najezdí více jak 600 km při ranních a odpoledním svozech klientů z celého táborského regionu. V roce 2014 využívalo této služby 30 klientů, jsme však připraveni nabídnout tuto službě ještě dalším klientům.

Rok 2014 byl také rokem velkého rozvoje služeb poskytovaných v Táboře. Funguje zde sociálně-terapeutická dílna a nově také centrum denních služeb pro dospělé. Současně zde mohou naši klienti navštěvovat i dvě třídy praktické školy, kterou provozuje MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie Rolnička Soběslav.

Další věc, ze které máme velkou radost, je, že se nám v roce 2014 podařilo zakoupit, plně vybavit a zprovoznit jeden chráněný byt v Soběslavi, který je nyní obýván dvěma mladými ženami s postižením. Doufáme, že v blízké budoucnosti tento byt uvítá ještě třetí obyvatelku.

Zaznamenali jsme i sportovní úspěch – v roce 2014 se družstvo Rolničky stalo vítězem 1. Jihočeské ligy v integrované Boccie – obdoby francouzského patangue s upravenými pravidly pro hráče i s těžkým handicapem.

Kromě těchto mimořádných událostí jsme po celý rok poskytovali 5 registrovaných sociálních služeb více než 100 klientům ve věku od 3 do 50 let a neustále se snažili zvyšovat kvalitu těchto služeb. Také jsme uspořádali několik akcí pro veřejnost jako je Vánoční a  Jarní jarmark, Rolničkování – oslava Dne dětí, Dobročinná aukce v pražském divadle Kampa a naše dobrovolnické centrum se postaralo o multikulturní hudební festival Dobrovol.