Co se událo v roce 2018

V roce 2018 slavila Rolnička 25. narozeniny.  K nim si přála dárek – nový mikrobus pro naši službu dopravy. První příležitost k oslavě narozenin Rolničky jsme měli hned v únoru, kdy jsme v Táboře uspořádali Benefiční aukci, jejímž cílem bylo získat finanční prostředky potřebné právě pro koupi nového mikrobusu. Dvanáct obrazů od lidí s postižením z Rolničky se podařilo vydražit za krásných 198 500 Kč, 1 500 Kč mezi sebou hned po skončení aukce vybrali přítomní zaměstnanci Rolničky, aby se částka zaokrouhlila na rovných 200 tisíc. Navíc Rolnička získala 19 tisíc Kč z prodeje výtvarných děl, která věnovali významní čeští výtvarníci.

V dubnu jsme k výtěžku benefiční aukce přidali ještě výtěžek 17. ročníku veřejné sbírky Rolničkové dny, kterou pořádáme v 11 městech Jihočeského kraje. Společně s výtěžkem předchozího ročníku sbírky jsme tak získali celou potřebnou částku na koupi nového mikrobusu. Ten byl Rolničce slavnostně předán při Oslavě 25. narozenin Rolničky, kterou jsme pro své klienty, jejich rodiny, zaměstnance, dobrovolníky a příznivce Rolničky uspořádali v září na zahradě naší budovy v Mrázkově ulici v Soběslavi. Od té doby mikrobus slouží při dopravě klientů do střediska.

V září jsme také otevřeli nově zrekonstruovaný byt v naší táborské pobočce, který slouží odlehčovací službě. Ta se v květnu stala samostatnou registrovanou sociální službou a díky novému bytu rozšířila svou kapacitu ze 4 na 8 lůžek. Od září 2018 je tato služba poskytována nepřetržitě po celý rok.

Odlehčovací služba je určena pro dospívající a dospělé klienty. Naši podporu však potřebují i rodiny pečující o děti s postižením.  Proto máme velkou radost, že se nám v roce 2018 podařilo získat grant od Nadačního fondu Avast na podporu projektu „Nejste v tom sami“. Díky tomu můžeme po dobu 1,5 roku zajistit 10 – 15 rodinám asistenty, kteří budou děti hlídat v jejich domácím prostředí podle potřeb rodičů. Tito asistenti projdou specializovaným výcvikem, aby byli schopni zvládnout specifické potřeby dětí. Rodiče dětí s postižením se v rámci projektu budou také moct obrátit na psychologa či speciálního pedagoga o radu nebo se zúčastnit 6 společných podpůrných setkání, kde budou moci sdílet své zkušenosti a nabrat nové síly. Realizace projektu je dalším logickým krokem v rozvoji Rolničky a ve snaze, aby naše služby byly co nejkomplexnější. Budeme dělat vše proto, abychom zajistili pokračování projektu i po vyčerpání částky od Nadačního fondu Avast.

Na podzim jsme také uspořádali první ročník tanečního kurzu pro dospělé lidi s postižením. Kurz se setkal s velkým úspěchem, takže bychom z něho rádi udělali každoroční tradici.

Velkým úspěchem skončilo i naše každoroční koledování na pražské Kampě, kde naši klienti odehráli slavnostní premiéru představení „Vlasy“ a odkud jsme si díky štědrosti našich dárců odvezli z dobročinné dražby rekordních 300 tisíc. Tyto peníze jsou určeny na nákup a instalaci stropního zvedacího systému pro imobilní klienty v naší odlehčovací služby.

V roce 2019 využívalo našich služeb více jak 120 klientů ve věku 3 až 65 let.