Co se událo v roce 2020

Celý svět v roce 2020 překvapila a v mnoha ohledech zpomalila epidemie nemoci Covid–19. Nevyhnutelně ovlivnila i provoz Rolničky.

Ještě než vypukla, stačili jsme na začátku roku uspořádat Rolničkový bál, kde naši klienti mohli uplatnit své taneční dovednosti nabyté na tanečních kurzech z podzimu 2019. Netušili jsme, že to bude na dlouhou dobu poslední akce pro veřejnost, kterou uspořádáme.

Na jaře život v Rolničce kvůli platným nařízením vlády velmi utichl – některé úseky byly z nařízení přímo zavřeny, jiné omezily svou činnost. V nepřetržitém provozu zůstávaly pouze pobytové služby. A celá Rolnička se proměnila v šicí dílnu. Začali jsme šít látkové roušky, kterých byl v té době nedostatek. Nejprve jen pro klienty a zaměstnance Rolničky, později i pro potřebné ze široké veřejnosti. Stroje vrčely v domácnostech našich zaměstnancům i v na našich pracovištích. Z Rolničky se stalo distribuční centrum, kam bylo možné přinést již ušité roušky nebo si pro ně přijít. Za tři týdny jsme do světa poslali 3500 roušek a máme velkou radost z toho, že jsme alespoň malým dílem mohli veřejnosti oplatit podporu, kterou od ní dostáváme.

Jedním ze smutných důsledků koronavirové epidemie bylo ukončení činnosti naší Čajovny – kavárny Rolnička. Po několika měsících, kdy čajovna byla z nařízení vlády zavřena, jsme se s těžkým srdcem rozhodli již neotevřít. Po 15 letech tedy skončil provoz místa, kde se setkávali lidé zdraví s lidmi s postižením. Víme, že naše čajovna měla své věrné zákazníky a děkujeme jim za podporu. Na druhou stranu přinesl tento rok i několik velmi dobrých zpráv. První z nich je, že jsme na jaře zahájili terénní a ambulantní odlehčovací službu, o jejíž náplni se více dozvíte na následujících stránkách. Její provoz bude v letech 2020–2022 hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost v rámci podpořeného projektu „Podpora rodin pečujících o děti a dospělé s postižením“ (reg. č.: CZ.03.265/0.0/0.0/16_047/0015706).

A tou další je neuvěřitelná podpora a věrnost dárců. Díky ní jsme mohli v roce 2020 zrekonstruovat nové prostory pro naše sociální služby v Táboře. To nám umožní navýšit v roce 2021 kapacitu našich služeb pro dospělé klienty Rolničky, abychom je mohli nabídnout i dalším 30 mladým lidem, kteří do 5 let opustí naši praktickou školu. I když se všechny naše tradiční benefiční akce odehrály pouze v on-line prostoru, naši dárci a příznivci nás v tom nenechali. Koupí virtuální vstupenky na festivalu Dobrovol, zaplacením startovného na Virutálním Dobroběhu či účastí na on-line dražbě, která se konala místo tradiční akce na pražské Kampě, poslali naše klienty na letní dobrovolnický tábor, přispěli na chod dobrovolnického centra či na výše zmíněnou rekonstrukci.