Správní a dozorčí rada

Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem složeným z ředitele střediska a čtyř vedoucích pracovníků střediska. Správní rada je zodpovědná za zabezpečení veškeré činnosti střediska a pracuje v tomto složení:
 
Mgr. Karel Novák - ředitel střediska, předseda správní rady
Mgr. Kamila Viktorová - ředitelka speciálních škol
Bc. Jiřina Svobodová - vedoucí chráněného bydlení
Ivan Mrkvica - vedoucí chráněné dílny
Marcela Vejdová - ekonomka střediska

 

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na činnost správní rady a střediska. Pracuje v tomto složení:
 
Ing. Jaromír Matoušek - předseda dozorčí rady
Mgr. Richard Dračka
Klára Csirková
Jitka Knotková
Jan Růžička