K čemu Vámi svěřené údaje používáme

Údaje, které jsme od Vás získali, používáme v první řadě pro evidenci darů nebo evidenci v případech, kdy nám někdo dar přislíbí. S pomocí těchto údajů také zpracováváme souhrnné statistiky, které nám pomáhají pro další práci i komunikaci.

Díky svěřeným kontaktním údajům Vám můžeme pravidelně dávat vědět, jak jsou získané dary využívány a co se v naší organizacei právě děje. Umožňují nám také Vám poděkovat za Vaši přízeň.

V žádném případě Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci umožňují. Aktuálně se jedná o tyto smluvní partnery:

  1. Darujme.cz - umožňuje nám získávání darů v on-line prostředí neanonymní cestou
  2. Mailchimp - umožňuje nám následnou komunikaci s dárci

Všechny výše uvedené činnosti provádíme na základě a) nezbytnosti pro splnění smlouvy (pokud byla uzavřena), b) nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, a/nebo c) oprávněného zájmu s ohledem na to, že údaje byly Vámi sděleny dobrovolně v souvislosti s dárcovstvím a naší činností.

Pokud zjistíme, že s námi nadále nejste v kontaktu, Vaše údaje do 3 let od posledního kontaktu z databáze vyřadíme a dále pouze v účetním systému evidujeme údaje o darech, což nám ukládá Zákon o účetnictví (§ 31 zákona č. 563/1991 Sb.).

Pokud nechcete, abychom Vaše údaje dále zpracovávali, 98CsQmV6hUGoQMQfVvbjcLc a my zjednáme nápravu.

O svých údajích rozhodujete jen Vy

Vaše práva:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce (Diakonie Rolnička) zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Ludmilu Pokornou na e-mailu 1nAn8Z~k4gtjGKhg7gvm1Z29g5